Generácie Slovákov v rumunskej Novej Hute v projekte nadšencov z VŠVU

Každá podobná skúsenosť „prvolezcov“ môže byť užitočná pre tých, ktorí si osvoja vnuknutie hodné nasledovania. Aj tak možno charakterizovať úsilie Martina Kleibla, doktoranda Katedry fotografie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ktorý po skúsenosti z prvých dotykov so Slovákmi v rumunskej župe Bihor (ako spoluautor vytvára na portáli denníka SME seriál video dokumentov a rozhovorov s názvom Nehaňte ľud môj) vyprofiloval spoločne s pedagógmi a študentmi VŠVU ako aj s jednotlivcami z Katedry etnológie a etnomuzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre projekt Slováci v Rumunsku – Nová Huta.

Prvé tvorivé výstupy projektu po absolvovaní pobytu v Novej a Starej Hute a okolí Prof. Mgr. Ing. Ľubo Stacho, vedúci ateliéru Katedry fotografie a nových médií VŠVU spoločne s Martinom Kleiblom a ďalšími študentmi – účastníkmi vlaňajšieho tvorivého ateliéru v kopcovitom Bihore, kam sa predkovia tunajších Slovákov  v rokoch 1811-1830 sťahovali predovšetkým z oblastí Oravy, Zemplína, Šariša, Gemera, Zvolena a Trenčína, prezentovali nedávno v petržalskom Dome kultúry Lúky. Projekt má ambíciu podať dokumentárne obrazové, ale aj orálno-písomné svedectvo o všednom živote, osobitostiach koloritu Slovákov, zachovávajúcich si v tejto časti Rumunska napriek sťaženým sociálno-ekonomickým podmienkam svojbytnosť, jazykovú identitu i kultúrno-duchovnú homogénnosť.

Na prezentácii projektu Slováci v Rumunsku sa zúčastnili vo štvrtok 20. februára 2014 v Bratislave – Petržalke aj Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Peter Prochácka, podpredseda ÚSŽZ.

 

Podrobnejšie o projekte Slováci v Rumunsku, jeho zámere i dokumentárno-kreatívnych  výstupoch čítajte na:

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/569/pokora-viera-a-nadej-generacie-slovakov-v-rumunskej-novej-hute-v-svedectve-projektu-nadsencov-z-vsvu