Generálne zhromaždenie Spolku dánsko-slovenského priateľstva

Sobota, 19. Marca 2011 o 13.00
Kongsbjergskolen, Reinholdts Bakke 29, 6640 Lunderskov

PROGRAM:
1. Voľba dirigenta
2. Zpráva predsedu.

2010 bol zaujímavý rok pre spolok, hlavne kvôli tej veľkej zmene, že ja som prevzal poštu predsedy po Karolovi Daučíkovi, ktorý ju veľa rokov mal.
Mali sme dve výborné stretnutia, na ktorých sa zúčastnilo veľa ľudí – super!
Na Jarnom Stretnutí v Marci bola zmena vedenia, kde členovia spolku a reprezentanti z Veľvyslanectva, s ktorými sme v spolku vždy mali dobrú spoluprácu, a s ktorými sa v budúcnosti tešíme na ďaľšiu, ocenili bývalého predsedu.
Neskôr bola prednáška od lektora Gabriela Guliša, ohľadne zdravotníctva v Dánsku a na Slovensku.
Hudobnú zábavu na harmonike sme mali tiež, od Hanky Hansen z Ribe, a potom sme videli film o Nežnej Revolúcii.

Hlavná zábava na Jesennom Stretnutí bola gospelová speváčka Lydiah Wairimu, ktorú sme pozvali, aby sme v spolku vyskúšali niečo nového.
Bol to veľký úspech, veľa účastníkov v publiku spievalo s ňou a pridalo sa k vystúpeniu.

V spolku veľmi radi dostaneme nové nápady a vyskúšame nové veci, a dúfame že nás ako členovia spolku v tomto podporíte.
Takže ak poznáte niekoho, kto vie ukázať niečo kreatívneho, čo by malo na našich poujatiach záujem, či dánov alebo slovákov, neváhajte a dajte nám vedieť.
Webová stránka je pomaly ale isto stále pod vývojom, takže sa tam pravidelne pozrite!

3. Vyúčtovanie a bužet
4. Voľby:

a. Do výboru sa na 2 roky volia traja členovia:
Jytte B. Madsen (kandiduje)
Daniel Boss Nielsen (kandiduje)
Dusan Oravec (kandiduje)
b. Náhradník do výboru na 2 roky:
Knud Schødt (kandiduje)
c. Za revízora sa na 2 roky volí:
Jørgen Winding Pedersen (nekandiduje)

5. Stanovenie kontigentu 2012:
Výbor navrhuje nezmenený kontigent na rok 2012:
Rodinné členstvo kr. 200,-
Individuálne členstvo kr. 150,-

Budeme v budúcnosti mať rozličné ceny pre zúčastnenie sa na stretnutiach, podľa toho či je osoba členom spolku alebo nie ?

6. Návrhy členov:
Na generálnom zhromaždení sa prejednávajú návrhy členov, ktoré obdrží predseda Daniel Boss Nielsen najneskoršie v Pondelok 14. Marca 2011.
7. Eventuálne.
Výbor dúfa, že sa mnohí stretneme na generálnom zhromaždení a ak niekto má so sebou hostí, sú títo tiež vítaní na generalnom zhromaždení, ale bez hlasovacieho práva. Alebo sa môžu stať členmi zaplatením kontigentu na mieste.

V mene výboru Daniel Boss Nielsen Tlf.: 31774750
Augustenborg Landevej 77, st. –D7
6400 Sønderborg daboss@cool.dk

P.S. Nezabudni sa prihlásit na akciu po generálnom zhromaždení..