Gorazdovo výtvarné Námestovo

Dom kultúry v Námestove, Štefánikova 208/7, Námestovo

 

V Námestove  18.mája 2009

 

Protokol o vyhodnotení

XIV. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže detí a mládeže s medzinárodnou účasťou zameranej na národnú históriu

 

 

Porota v zložení : Mgr.art. Miroslav Knap, grafik a pedagóg

                             Mgr. Tatiana Slivková, výtvarný pedagóg

                             Mgr. Andrea Hrdinová,výtvarník

rozhodla o udelení diplomov, cien a vystavení výtvarných prác takto:

 

 

Do súťaže bolo poslaných 433  výtvarných prác detí a mládeže z 54 škôl/ZŠ, ZUŠ, CVČ, stredných, špeciálnych  a občianských združení a jednotlivcov/.

5 prác bolo vyradených/chýbali mená, označenie kategórie, vek/

 

I. kategória: 6 – 9 rokov

   243 prác prijatých

       7 individuálnych ocenení

       2 ocenenia za kolekciu prác

      80 prác bude vystavovaných

 

II. kategória: 10 – 12 rokov

    82 prác prijatých              

    10 individuálnych ocenení

    44 vystavených

                 

III. kategória: 13 – 15 rokov

      95 prijatých prác

        8 individuálnych ocenení                             

        2 ocenenia za kolekciu prác         

      43 prác bude vystavovaných

 

IV. kategória :študenti stredných škôl a učilíšť 16 – 19 rokov

      8 prijatých prác            

      5 individuálnych ocenení              

      5 prác bude vystavovaných

 

HLAVNÁ CENA:

Udeľuje primátor mesta Námestovo/finančná/

 

TATIANA CHOVANCOVÁ,          7 rokov, ZUŠ Trnava ,Mozartova 10

            STÁLA MATKA BOLESTIVÁ…

 

I.KATEGÓRIA

 

DIPLOMY 

  1.Tatiana Chovancová ,7 rokov, ZUŠ Trnava, Mozartova 10.

             STÁLA MATKA BOLESTIVÁ…

  2.Magdaléna Martišková, 8rokov,ZŠ Hollého 693/3,Topolčany

             VÍTAJTE BRATIA

  3.Sára Dudásová, 6 rokov ,ZUŠ Michalovce, Štefánikova 20

            MÔJ ANJEL STRÁŽNY

 

ČESTNÉ UZNANIE

   Barbora Kasmanová,7rokov,ZŠ Hliny, Jarná 20,Žilina

            GLÓRIA

   Samuel Kulich, 7 rokov, ZŠ Chocholná – Velčice

            ANJEL SMIECHU

  Kristína Rusnáková, 8 rokov, ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12,

                                                    Kežmarok

            NÁRODNÉ TRADÍCIE

  Emma Veselovská, 9 rokov, ZŠ s MŠ Novoť

            MÔJ ANJEL STRÁŽNY

 

ČESTNÉ UZNANIE za kolekciu prác

  Základná škola Martina Kukučína , Dolný Kubín

           MÔJ ANJEL STRÁŽNÝ – keramika

  Súkromná ZUŠ Trenčianska Teplá

           MÔJ ANJEL STRÁŽNY – výtvarný rad

 

II.KATEGÓRIA

 

DIPLOMY

1.      Sabína Kapriová, 10 rokov, ZUŠ Nám. SNP 211/32, Partizánske

            SOLÚNSKI BRATIA

2.      Katarína Mirtová, 10 rokov, ZŠ Hliny, Jarná 20,Žilina

          NA CESTE DO BETLEHEMA

3.      Kristína Olhová, 10 rokov, ZUŠ Michalovce, Štefánikova 20

          ANJEL STRÁŽNÝ

 

ČESTNÉ UZNANIE

   Zuzana Pavelčíková,10 rokov, ZŠ Hliny 7,Jarná 20,Žilina

         APOŠTOL A JEHO ŽIACI 

   Lenka Červeňová, 11 rokov, ZŠ s MŠ Babín

         MÔJ ANJEL STRÁŽNY

   Anna Rostecká, 12 rokov, Súkromná ZUŠ, M.R.Štefánika  875/200,

                                                                  Vranov nad Topľou        

         KONŠTANTÍN A METOD

   Simona Johanesová, ZUŠ Ferka Špániho, Martinská 19,Žilina

         KONŠTANTÍN FILOZOF

   Katarína Gavláková,12 rokov, ZUŠ Ferka Špániho, Martinská 19,Žilina

         DALI NA VIDENIE

   Evka Kovalčíková, 11 rokov, ZŠ s MŠ Novoť

         JÁNOŠÍK

    Ráchel Moravcová, 11 rokov, ZUŠ Michalovce, Štefánikova 20

         MÔJ ANJEL STRÁŽNY            

 

III.KATEGÓRIA

 

DIPLOMY

1.Viera Kulišová, 15 rokov, ZŠ Budatínska 61,Bratislava

        ANJELÍČEK STRÁŽNIČEK

2.Mária Fukasová, 15 rokov, ZUŠ Trstená

        ANJEL

3.Helena Kramárová,14 rokov, ZŠ Hliny 7,Jarná 20 Žilina    

        BRATISLAVSKÉ POVESTI

 

ČESTNÉ UZNANIE

  Deniska Dubníčková,15 rokov,ZŠ s MŠ Pod hájom 967,

                                     Dubnica nad Váhom

        ZVESTI

Dária Hrabovská,13 rokov, ZUŠ Ferka Špániho, Martinská 19,Žilina

          CHVÁLENÝ

  Lukáš Žigo,13 rokov, ZUŠ Ferka Špániho, Martinská 19,Žilina

          DEDIČSTVO MORAVY

  Marek Boroň, 13 rokov, ZŠ Hliny7 ,Jarná 20, Žilina

          ČO ZVESTOVALI

  Ondrej Žegorjak,14 rokov, Spojená cirkevná škola, Humenné

          MYŠLIENKY ZDENKY SCHELINGOVEJ

 

OSOBITNÉ OCENENIE za kolekciu prác

   Špeciálna základná škola, Vojenská 13,Košice         

   Špeciálna základná škola internátna, Mičurinová 364/1, Bytča

 

IV.KATEGÓRIA

 

DIPLOMY

   1.Stanislav Klúčik, 16 rokov, Spojená škola – SUŠ Nižná nad Oravou

          ANJEL

   2.Natália Lenčuchová, 17 rokov, ZUŠ  Tvrdošín, Školská 872

          MOJMÍR II.

   3.Lenka Ladňáková,17 rokov, Spojená škola – SUŠ Nižná nad Oravou

 

ČESTNÉ UZNANIE

     Richard Záň,17 rokov, ZUŠ Trstená, Hviezdoslavova 822/8

          ANJEL

    Gabriela Kubačková, 17 rokov ,Spojená škola – Nižná nad Oravou

          ANJEL