Gregor Papuček slávi 75. narodeniny

Gregor Papuček – básnik, publicista, prekladateľ, organizátor slovenského literárneho života v Maďarsku, čestný člen Spolku slovenských spisovateľov a člen Maďarského zväzu spisovateľov, nositeľ Radu Bieleho dvojkríža II. triedy udeľovaného prezidentom SR, sa 24. júna 2013 dožíva významného životného jubilea – 75. rokov. Úprimne mu k nádherným narodeninám blahoželáme a prajeme ešte veľa-veľa tvorivého i krajanského espritu a súkromného životného optimizmu.

Gregor Papuček sa narodil v Mlynkoch (Pilisszentkereszt) 24. júna 1938. Základné vzdelanie získal v budapeštianskej slovenskej škole. Maturoval r. 1958 na slovenskom gymnáziu v Békešskej Čabe. Potom študoval v Budapešti na vojenskej dôstojníckej škole, kde bol r. 1961 vyradený na poručíka. Už ako dôstojník študoval slovenčinu na Univerzite Loránda Eötvösa v Budapešti, diplom získal r. 1984. Ako dôstojník spojovacej služby slúžil vo Vacove, od r. 1978 ako tlmočník a prekladateľ v Budapešti. R. 1993 odišiel do dôchodku ako podplukovník.

Básne začal písať už v základnej škole (1949). Uverejňoval ich v Našej slobode, neskôr v Ľudových novinách. R. 1958 získal 2. cenu v literárnej súťaži DZSM. R. 1975 sa zaradil do prúdu literárneho života Slovákov v Maďarsku – nielen ako tvorca, ale aj mnohostrannou organizátorskou činnosťou. Vydal 7 zbierok vlastných básní, 2 zbierky básní pre deti, zbierku preložených básní pre deti od S. Weöresa, zbierku a kompaktný disk (CD) zhudobnených básní pre deti, zbierku mlynských ľudových piesní a monografiu Mlynkov, je spoluautorom zbierky mlynských rozprávok a 6 antológií.

Podrobne o jubilantovi Gregorovi Papučkovi na:

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/155-kultura1-kultura1/1042-g-papuek-75-korene-vhonky-a-umieranie-slov

 

IMRICH FUHL, www.oslovma.hu

Foto: ĽUDO  POMICHAL