História Slovákov žijúcich v obci Huta v Rumunsku

Menej známe je osidľovanie Slovákov v osadách Satmárskej a Marmarošskej župy. Na výzvu uhorských magnátov Vécseyho a Perényiho sa v roku 1787 usadili slováci zo Zemplinskej,šarišskej a Užskej stolice v obci Livada, Văgaş a Porumbesti.
Po potreby sklenných a železných hút boli v roku 1847 do osady Huta-Certeze prisťahovani Slováci zo Severného Slovenska.
Súčasne od konca 18.storočia až do prvej polovice 19.storočia prichádzali do banickych osád (Baia Mare, Baia Sprie, Ocna Şugatag, Băiuţ,Cavnic,Borşa, Coştiui, Vişeu de Sus) kvalifikovani banici slovenskej národnosti zo Spiša.Slováci z Boineşti pochádzali z Jánoviec zo Spiša.Oni prišli v roku 1889.
V 19. storoči sa v oboch župach nachádzalo pomerne početne slovenské obyvatelstvo.
V dôsledku absencie slovenských škol a maďarizačných tlakov sa však toto slovenské obyvateľstvo asimilovalo. Aj keď určite stopy národného prebudenia boli v pokusy o založenie slovenských škôl v osadách Huta-Certeze a Boineşti sa na veľmi krátku dobu stretli s úspechom po po roku 1945 sa veľka väcšine Slovakov v týchto župach pomaďarčila(Livada, Porumbesti, Baia Sprie, Ocna Şugatag, Băiuţ) alebo porumunčila(Huta-Certeze, Boineşti, Cavnic, Borşa, Vişeu de Sus).
V súčasnosti si slovenské národne povedomie zachováli iba malý počet slovákov v lokalité Huta-Certeze,Boineşti a vedomosti slovenských koreň v Livade.
Pre duchovné potreby týchto osadlikov sa v roku 1863 založi samostatná farnosť Huta-Certeze, ktorá obsluhovala i dediny obývané Slovákmi v oblasti Oaş. V roku 1937 veriaci sa rozhodli, že urobia všetko pre ochranu jeho starootcovského jazyka a kultúry. Preto žiadali, aby sa nábožné piesne spievali v slovenčine, aby nábožénstvo bolo namiesto v rumunskom jazyku, vyučované v slovenčine. Navrhli a žiadali od školského ministerstva, založenie slovenskej sekcie. Anton Granatier, zastupca Národnej Rady z Bratislavy zorganizoval slovenská vyučovanie. Bola pisana smluva medzi rim.kat biskupským úradom v Satu Mare a Slovenskou odbočku Národnej Rady o uživani farskej budovy v Huta-Certeze pre školske učele. Biskupský úrad dovolil aby dvor farskej budovy bol bezplatne použivaný ako ihrisko slovenského oddelenia štátnej ľuldovej školy do tým čas, kým farská budova bola použivani uvedenou školu.Učitelka v obdobie 1938-1944 bola Gitta Zaviščákovä.
V súčasnosti v Huta-Certeze žije asi 150 rodin slovenského pôvodu, ale väčšina už nevie hovoriť plynule slovensky. Hutoria hovoria východoslovenskej nárečim.14.novembra 1997 boli založené miestne organizácie DZSčR v Huta-Certeze a Boineşti. Predsedovia MO z týchto lokalit žiadali na zjazde DZSčR slovenské vyučovanie, ktora fungovala v obdobie 1999-2002.
Nový rim.kat. kostol bol budovany v obdobie 1993-2003. Kostol je zasvätený Sv. Janovi Nepomucky. Svätenie kostolu bol v 14.august 2010. Biskup Eugen Schönberger svätil kostol a poďakoval fararov Stefan Brunner,Károly Barna, László Fagea a Attila Frommherz že služili rim.kat farnosť Huta-Certeze, za starostlivosť v budovanie kostola, a veriacimi. Najväčši chvala od Pan Boh je pre veriacimi farnosti, bez ktorych pomoc a podarovanie ne bol možlivy skončit prácu. Byvalý farar, László Fagea prezentoval historia farnosti a budovanie kostolu, kroky, problemy, ťažkostia a sil a laska ktory on citil od veriacimi obce v obdopbie budovanie.

Paul Dancu

"1281880886lvh6"

"1281880970lvh2"

"1281881110lvh27"