Historické aspekty života dolnozemských Slovákov

Na pamiatku literáta, spolkového činiteľa a výrazného lídra slovenskej Dolnej zeme Ondreja Štefanka sa Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v Nadlaku v súčinnosti so Svetovým združením Slovákov v zahraničí rozhodla založiť Cenu Ondreja Štefanka, ktorá sa od roku 2009 každoročne udeľuje dvom žijúcim osobnostiam slovenského sveta. Súčasne s udeľovaním  Ceny Ondreja Štefanka sa organizátori rozhodli v roku 2014 uskutočniť v rovnakom termíne aj medzinárodnú konferenciu Historické aspekty života dolnozemských Slovákov. Konferencia sa uskutoční v rumunskom Nadlaku v dňoch 21.-22. marca 2014.

Prof. Ivan Miroslav Ambruš, predseda Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku a Mgr. Pavel Hlásnik, prvý podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, si dovoľujú pozvať zainteresovaných záujemcov na konferenciu, ktorej cieľom je prezentovať, zaznamenať a zhodnotiť najrozmanitejšie aspekty týkajúce sa spoločensko-politického, kultúrneho, či náboženského života dolnozemských Slovákov.

Prezentované práce, ktoré zhromaždia názory odborníkov na komplexné aspekty života dolnozemských Slovákov v priebehu celého obdobia ich existencie v tomto regióne, plánujú organizátori vydať v zborníku.

Organizátori hradia účastníkom  podujatia ubytovanie a stravovanie.

Po zaslaní vyplneného formulára prihlášky, ktorú organizátori očakávajú do 10. februára 2014, prihláseným účastníkom pošlú akceptáciu, program a časový harmonogram celého podujatia.

 

POZVÁNKA

 

PRIHLÁŠKA