Historikovi Milanovi S. Ďuricovi k životnému jubileu

Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, Únia slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska,  Slovenský ústav v Ríme, Ústav dejín kresťanstva, Libri Historiae, o. z. a Vydavateľstvo Post Scriptum si dovoľujú úctivo pozvať priaznivcov slova a osobností z oblasti literatúry faktu na slávnostné uvedenie knihy Testimonium hoc verum est – ako prejav vďaky a úcty slovenskému historikovi Milanovi S. Ďuricovi, čestnému členovi Slovenského ústavu, k jeho 90. narodeninám.

Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 14. apríla 2016 o 16.00 h v Zichyho paláci, Ventúrska 9, Bratislava. V rámci spoločensko-kultúrneho programu  vystúpia Július Binder, Eva Kristínová, Ivan Ožvát, Jozef M. Rydlo, Jozef Šimonovič a dychové trio Barbora Gálová, Martina Lišková, Richard Košický.