HLAS ĽUDU – týždenník Slovákov v Srbsku, si pripomenul 75. výročie vzniku na slávnostnej akadémii v Novom Sade

Sú míľniky, ktoré nikdy nezapadnú prachom času. Naopak, čím na nich pribúdajú jubilejné roky, akoby motivačne s objavnou vervou vháňali do žíl, umu a rúk, novú energiu. Ak je reč o tlačenom slove, ktoré má v živote slovenských národnostných menšín v ich domovských štátoch v prostrediach Dolnej zeme mimoriadny, až životodarný význam, potom v kontexte 75. jubilea vzniku HLASU ĽUDU, týždenníka vojvodinských Slovákov v niekdajšej Juhoslávii a dnes v Srbsku, sú predchádzajúce myšlienky nespochybniteľným potvrdením príbehu, aký napísal, zobrazoval a neustále na prospech Slovákov v Srbsku rozvíja všetkým im vzácny a užitočný spoločník. Pretože z Hlasu ľudu sa desaťročiami stal ozajstný priateľ a súputnik v mnohých slovenských rodinách vo Vojvodine. A tak aj preto bolo čo pripomínať, oslavovať i do budúcnosti sa oduševňovať počas slávností v Novom Sade, ktoré približuje reportážou na portáli týždenníka Hlas ľudu Miroslav Pap.

V sobotu 19. októbra 2019 sa konala v Štúdiu M novosadského rozhlasu slávnostná akadémia v rámci pripomienky 75. výročia vzniku novín Hlas ľudu. Úvodným podujatím počas osláv výročia bola promócia knihy bývalej novinárky Hlasu ľudu Miliny Vrtunskej pod názvom Inde/Poziv na putovanje.

Intonáciou srbskej a slovenskej hymny sa začala slávnostná akadémia. Na začiatku sa prítomným prihovorila úradujúca riaditeľka NVU Hlas ľudu Anna Huďanová, ktorá v úvodnej reči zdôraznila: „Na dnešný deň presne pred 75 rokmi uzrelo svetlo sveta prvé číslo Hlasu ľudu. Je to úctyhodný vek, hovoria pre človeka Božím darom, pre časopis však úspech. A náš je úspešný a má dušu. A duša je nezničiteľná, večná. Bude žiť aj po nás. Bude žiť v národe, s národom a pre národ. Bude žiť náš Hlas ľudu.

Nasledovalo privítanie Libušky Lakatošovej, predsedníčky NRSNM, Đorđa Vukmirovića, pokrajinského zástupcu pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami, pokrajinských poslancov Tatiany Vujačićovú a Pavla Surového, Jána Brtku, predsedu MSS, predstaviteľov menšinových redakcií, NRSNM, Správnej rady NVU Hlas ľudu a v konečnom dôsledku všetkých prítomných novinárov a dopisovateľov.

Po príhovore predsedníčky NRSNM a pomocníka pokrajinského zástupcu pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami nasledoval kultúrno – umelecký program v rámci ktorého vystúpil Selenčský orchestrík, ktorý sprevádzal členov Komorného zboru Zvony a Komorného zboru Nádeje z Pivnice a Iveta Kováčová so Samuelom Kováčom.

Celkový program tvorilo 22 hudobných a literárnych bodov. Celé podujatie moderovali Elena Vršková, Martina Benková, Irena Struhárová a Danica Vŕbová. Počas akadémie odzneli aj významné historické míľniky, ktoré boli kľúčové pre týždenník Hlas ľudu. Scenár akadémie zostavila Anna Horvátová z Báčskeho Petrovca.

V rámci slávnostnej akadémie boli udelené aj početné ocenenia a uznania novinárom, dopisovateľom a ustanovizniam. Ocenenia získali aj novinári za kvalitný príspevok a fotografiu. Novinkou na tohtoročnej akadémii bola uvedená cena Ota Filipa, presnejšie je to ocenenie pre najlepšiu fotografiu. Cena Ota Filipa sa dostala do rúk Jurajovi Pucovskému,  Jurajovi Bartošovi a Jasmine Pánikovej za najkrajšiu titulnú fotku časopisu Vzlet. Tretiu cenu Hlasu ľudu získal Vladimír Hudec z Hajdušice, druhú Juraj Bartoš z Hložian a prvú cenu Juraj Pucovský z Lalite.

Cena Hlasu ľudu bola in memoriam udelená Otovi Filipovi ako jednému z najvýznamnejších novinárov v celej existencii týždenníka, za viacročné novinársko-redaktorské výsledky a afirmáciu novín Hlas ľudu. Cenu mládežníckeho časopisu Vzlet získala Marína Horvátová z Báčskeho Petrovca. Ako najlepší dopisovateľ bol ocenený Samuel Medveď z Báčskeho Petrovca. Ocenenia získali aj inštitúcie: Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Slovenské vydavateľské centrum. Tzv. Cena za vernosť Hlasu ľudu sa dostala do rúk Samuelovi Žiakovi, za desaťročné pôsobenie v ustanovizni a Vladimírovi Hudecovi za odpracovaných 30 rokov v tejto ustanovizni.

 Uznania získali aj pracovníci Hlasu ľudu: Elenka Šranková, Jaroslav Čiep, Anna Francistyová a Miroslav Pap.

Naše noviny, ako to zvykneme hovoriť v redakcii dožili, ale aj prežili 75. rokov. Oslávencovi Hlasu ľudu prajeme najmenej zdupľovanie dožitých.

 

MIROSLAV PAP

Foto: autor

ZDROJ: Hlas ľudu, www.hl.rs

 

FOTOGALÉRIA Z AKADÉMIE V NOVOM SADE:

https://hl.rs/75-rokov-hlasu-ludu-slavnostna-akademia/