„Hlasľudáci“ oslavujú svoj novinársky deň v Novom Sade

Na inom mieste informujeme o nedávnom Dni slovenských žurnalistov v Maďarsku, ktorý naši krajania v Maďarsku poctili v Stredisku pilíšskych Slovákov v Mlynkoch sympóziom a oslavou 60. výročia vzniku a činnosti Ľudových novín, týždenníka Slovákov v Maďarsku. (Pôvodnú reportáž Eriky Trenkovej čítajte na: http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2437/ludove-noviny—jediny-slovensky-tyzdennik-v-madarsku-vychadzaju-60-rokov . Spoločne s Hlasom ľudu patrí týmto tlačeným médiám Slovákov v zahraničí výnimočnosť a jedinečnosť, keďže iba tieto dva tituly nesú zástavu krajanskej tlače v týždňovej periodicite. Vo štvrtok 19. októbra si aj redaktori a pracovníci Hlasu ľudu pripomenú ten „svoj deň“, keďže prvé číslo Hlasu ľudu zavítalo k svojmu slovenskému čitateľovi vo vtedajšej Juhoslávii po prvý raz práve 19. októbra 1944.

Vo štvrtok naši krajania „od slova, pera a fotografie“ slávia na pôde Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade už 73. výročie vzniku ich týždenníka. V mediálnej oblasti Slovákov v Srbsku patrí ku kľúčovým nositeľom informačných, mienkotvorných, organizátorských i propagátorských aktivít životaschopnosti a prejavovania sa slovenskej národnostnej menšiny v mnohonárodnostnom štáte. Hlas ľudu je takpovediac vlajkovou loďou slovenských snáh v úsilí o udržanie slovenskej jazykovej a kultúrnej identity a zveľaďovanie národného povedomia.

Pri príležitosti tohtoročnej výročnej pripomienky Hlasu ľudu odovzdajú na pôde NVU Hlas ľudu príležitostné ocenenia a odmeny jednotlivcom za odpracované roky a tvorivé úsilie prejavené na prospech kvality a napredovania týždenníka. Udelené budú aj tradičné novinárske ceny za obdobie október 2016 – september 2017.

Ku gratulantom k výročnému dňu Hlasu ľudu sa pripája aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.