Hodžov novinový článok 2018 – 11. ročník celoslovenskej literárnej súťaže

ZŠ s MŠ Milana Hodžu Škarniclova 1 v Bratislave v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a Národným osvetovým centrom v rámci Dní Milana Hodžu, nad ktorými od ich vzniku každoročne preberá záštitu úradujúci predseda vlády SR, vyhlasuje pre žiakov ZŠ a študentov stredných škôl vo veku 13–16 rokov v Slovenskej republike aj v zahraničí 11. ročník celoslovenskej súťaže Hodžov novinový článok 2018 na tému:

Ako môže vzdelanie a pracovitosť jednotlivca ovplyvniť osud celého národa

 

Motto:

„Účelne a logicky žije len ten, kto využíva každý okamih na prehĺbenie intelektu. Čím bystrejší je náš um, čím väčšie je množstvo v nás spracovaných vedomostí, tým hlbšia je súdnosť človeka, tým jasnejší a vrúcnejší jeho pomer k vonkajšiemu svetu…

…Kto kráča energicky a vedomý si cieľa, ovláda svoj osud takmer úplne. Demokracia je organizovaná myšlienka, to je idea proti chaosu. Demokracia, to znamená myslieť skôr, než jednáš, či tým nepoškodzuješ blížneho, rodinu, národ, spoločnosť. To znamená opanovať svoje vášne, nie rozprávať, ale problémy riešiť. Je potrebné učiť ľudí veriť, je potrebné ich milovať napriek všetkým ich chybám, ale nevyhnutné je tiež pracovať a učiť pracovať iných.

…Musíme žiť jeden pre druhého, lebo šťastie jednotlivcov mohutnie tou mierou, ktorou sa množí vôkol neho…Nech každý z nás je dnes lepší, ako bol včera a vlasť naša bude veľká a slávna…“

Milan Rastislav Štefánik

 

Podmienky súťaže:

 1. Súťaž je určená pre žiakov a študentov vo veku 13–16 rokov (základné a stredné školy na   Slovensku a v zahraničí)
 2. Článok treba poslať v elektronickej podobe ako prílohu vo Worde na adresu: sutaz@zsmh.sk 
 3. Termín doručenia prác: najneskôr do 15. 5. 2018
 4. Maximálny rozsah práce: 2 strany – formát A4 = 60 riadkov
 5. Maximálny počet prác z jednej školy : 5
 6. Práce musia prejsť jazykovou korektúrou na pôde vysielajúcej školy, ktorú reprezentujú.
 7. Kontaktné údaje musia v hlavičke práce obsahovať:
 • meno a priezvisko súťažiaceho
 • vek a navštevovaný ročník
 • presný názov a adresu navštevovanej školy
 • e-mailovú adresu a kontaktný telefón školy
 • meno učiteľa

Porota bude zložená z vedeckých a kultúrnych pracovníkov, novinárov a učiteľov.

Víťazi sa umiestnia v zlatom, striebornom a bronzovom pásme a dostanú hodnotné ceny.

Ich práce budú uverejnené v zborníku zo súťaže a v elektronickej podobe na stránke NOC: http://www.nocka.sk/literarne-aktivity/hodzov-novinovy-clanok – sú tu uverejnené všetky doteraz vydané zborníky.

Na stránke Slovenskej národnej knižnice: http://dikda.eu/dr-milan-hodza-zborniky-prac-z-literarnych-sutazi/ je  v digitálnej podobe zatiaľ uverejnených  osem ročníkov zborníkov.

Zoznam ocenených účastníkov uverejníme aj na internetovej stránke www.zsmh.sk  po slávnostnom vyhodnotení v rámci Hodžových dní 2018.

Poznámka

Prosíme všetkých učiteľov, aby pri oznamovaní témy svojim žiakom a študentom opäť pomohli  priblížiť  zadanie a vyhľadať spolu s nimi dostupné materiály o osobnosti, ktorá ich bude v tomto ročníku inšpirovať k napísaniu prác. Odporúčame, aby súťažiaci nevkladali do svojich prác výroky a citáty od ďalších osobností. Téma je zadaná, kľúčová osobnosť k téme je určená. Pripomíname, že téma a motto v záhlaví súťaže by malo byť pre študentov motiváciou pre ich vlastný život a vlastné smerovanie do budúcnosti. Dôležité bude, ak sa  súťažou inšpirujú k hľadaniu odpovedí na otázky, ktoré im nastolila a že ju opäť, tak ako v minulých rokoch, autenticky uchopia cez vlastné prežívanie a videnie ich sveta a prostredia, v ktorom žijú. Že do súťažných prác vložia seba. Tento rok sme zvolili osobnosť Milana Rastislava Štefánika.

Milan Rastislav Štefánik (21. 7. 1880 – 4. 5. 1919), astronóm, generál a diplomat, demokrat a humanista si zaslúži našu pozornosť, úctu a môže byť pre aj ďalšie generácie vzorom.  Dokázal si získať dôveru medzi vzdelanými aj jednoduchými  ľuďmi v mnohých krajinách sveta. Štartovacia čiara v živote nebola automatickým predpokladom jeho životnej cesty a nepredurčovala mu to, čo sa mu podarilo dosiahnuť.  Bol však nesmierne pracovitý a cieľavedomý. Miloval svoju vlasť. Svoje etické, morálne mravné krédo i lásku k svojmu národu zhrnul do troch slov: „Veriť – milovať – pracovať“.

 

Etela Hessová, riaditeľka ZŠ s MŠ Milana Hodžu

Miroslav Pekník, riaditeľ ÚPV SAV

Jaroslav Medlen, riaditeľ NOC