Hodžov novinový článok 2020: 13. ročník celoslovenskej literárnej súťaže

ZŠ s MŠ Milana Hodžu Škarniclova 1 v Bratislave v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a s vydavateľstvom VEDA rámci Dní Milana Hodžu, nad ktorými od ich vzniku každoročne preberá záštitu úradujúci predseda vlády SR, vyhlasuje pre žiakov ZŠ a študentov stredných škôl vo veku 13–16 rokov v Slovenskej republike aj v zahraničí 13. ročník celoslovenskej súťaže Hodžov novinový článok 2020 na tému: Ako sa človek stáva hodným výdobytku demokracie.

Motto:

Bojím sa, keď pomyslím na to lakomstvo, hmotárstvo, neprajnosť, závisť medzi ľuďmi, akoby každý všetko chcel mať pre seba; keď počujem o protekcionizme vo verejnej správe a čítam o nevražení politických strán i nenávisti spoločenských tried medzi sebou. Preto nech je odteraz našou úlohou v svojom konaní podávať dôkazy, že sme hodní skvelého výdobytku demokracie.“ 

Elena Maróthy-Šoltésová

 

Podmienky súťaže

 1. Súťaž je určená pre žiakov a študentov vo veku 13–16 rokov (základné a stredné školy na   Slovensku a v zahraničí)
 2. Článok treba poslať v elektronickej podobe ako prílohu v MS Word na adresu: sutaz@zsmh.sk
 3. Termín doručenia prác: najneskôr do 31. 10. 2020
 4. Maximálny rozsah práce: 2 strany – formát A4 = 60 riadkov
 5. Maximálny počet prác z jednej školy : 5
 6. Práce musia prejsť jazykovou korektúrou na pôde vysielajúcej školy, ktorú reprezentujú.
 7. Kontaktné údaje musia v hlavičke práce obsahovať:
 • meno a priezvisko súťažiaceho
 • vek a navštevovaný ročník
 • presný názov a adresu navštevovanej školy
 • e-mailovú adresu a kontaktný telefón školy
 • meno učiteľa

Hodnotiaca porota bude zložená z vedeckých a kultúrnych pracovníkov, novinárov a učiteľov.  Víťazi sa umiestnia v zlatom, striebornom a bronzovom pásme, ich práce budú uverejnené v zborníku zo súťaže.                                                                 

Termín slávnostného vyhodnotenia bude oznámený po dohode vyzývateľov s prihliadnutím na aktuálnu epidemiologickú situáciu.

Zoznam ocenených účastníkov uverejníme aj na internetovej stránke www.zsmh.sk .

 

Poznámka

Prosíme ctených učiteľov, aby pri oznamovaní témy svojim žiakom a študentom opäť pomohli  priblížiť  zadanie a vyhľadať spolu s nimi dostupné materiály o osobnosti, ktorá ich bude v tomto ročníku inšpirovať k napísaniu prác. Odporúčame žiakom nevkladať do prác iné citáty, ale žiadame pridŕžať sa  motta a osobnosti, ktorá bola pre 13. ročník súťaže komisiou vybraná.  Vybraná osobnosť a jej výrok má byť pre študentov motiváciou k ich vlastnému smerovaniu.

Do 13. ročníka súťaže sme v roku 2020 vybrali slovenskú redaktorku, publicistku a prozaičku Elenu Maróthy-Šoltésovú. Osobnosť Eleny Maróthy-Šoltésovej (6.1.1855 Krupina – 11.2.1939 Krupina) predstavuje nielen slovenskú prozaičku, predstaviteľku 1. vlny slovenského literárneho realizmu, ale aj bojovníčku za práva Slovákov a vedúcu osobnosť slovenského ženského hnutia. Známa je nielen ako literátka, ale aj publicistka, ktorá sa aktívne podieľala na vydávaní časopisov Dennica a Živena.  O pomoc ženám sa nestarala len na poli výchovy, snažila sa o ich hmotné oslobodenie založením spolku Lipa, ktorý umožňoval ženám privyrobiť si predajom výšivkárskych prác. Myslíme si, že mnohostranná osobnosť Eleny Maróthy-Šoltésovej umožňuje každému záujemcovi vybrať a rozvinúť aspoň jednu z rovín jej osobnosti. Jej nadčasový odkaz, ktorý sme zvolili za motto tohtoročnej súťaže, je o tom jasným svedectvom.

 

Etela Hessová, riaditeľka ZŠ s MŠ Milana Hodžu

Miroslav Pekník, odborný garant súťaže ÚPV SAV

Pavol Kršák, šéfredaktor vydavateľstva VEDA