Hosť v Radošinskom naivnom divadle

Hosť v Radošinskom naivnom divadle

Dňa 29. novembra 2009 v RND presne o 19.00 h vystúpi s predstavením Obrazy môjho sveta Artcentrum Chlieb a hry zo Srbska. Srdečne Vás na predstavenie pozývame.

Autor: Miroslav Benka
Názov predstavenia: OBRAZY MÔJHO SVETA
Produkcia: ART CENTRUM CHLIEB A HRY 2009

 

"