Hovory o insite v SNM v Bratislave

Insitný kumšt Slovákov žijúcich a tvoriacich v srbskej Vojvodine, posolstvá ich diel, prejavov jedinečného uchopenia a splynutia fantastična a reality všedného i sviatočného koloritu dolnozemského života naivistov vychádzajúcich z ľudu a ľudovej tvorby, ako aj prirodzené a nanajvýš nevyhnutné začlenenie tohto druhu umenia Slovákov z krajanského prostredia do kontextu celistvej národnej slovenskej kultúry a bezhraničného kultúrno-duchovného dedičstva všetkých Slovákov – to všetko a v rozvetvení na umelecký význam, spoločensko-kultúrny dopad a estetickú inšpiráciu v ešte komplexnejšom rozmere prináša kolokvium HOVORY O INSITE. Podujatie sa uskutoční v piatok 10. februára 2017 od 10.00 h ako súčasť výstavy Čaro imaginácie – slovenská kovačická insita v Sídelnej budove Slovenského národného múzea na Vajanského nábreží č. 2 v Bratislave.

Celodenný program (podrobne ho uvádzame na plagáte v prílohe) prinesie pozoruhodné príspevky odborníkov – galeristov, umenovedov a umeleckých kritikov zo Srbska, Slovinska a Slovenska a pohľady hostí nielen na samotnú tvorbu insitných maliarov, ale aj na sociálno-kultúrne a historicko-duchovné aspekty prostredí, v ktorých protagonisti tohto prúdu výtvarného umenia tvoria, aby naivné umenie posúvali na stále vyšší stupeň už dávnejšie akceptovaného a uznávaného maliarskeho kumštu.