Hudobný skladateľ Svetozár Štúr o svojom praprastrýkovi Ľudovítovi

 „Človek bez svedomia je koža biedna, daromná, národ bez vedomosti historickej o sebe a predkoch svojich, je hromádka koží otrockých." Jeden z najznámejších citátov Ľudovíta Štúra. Jeho meno je spojené s kodifikovaním spisovnej slovenčiny, vznikom Slovenských národný novín, Uhorským snemom a ďalšími dejinnými udalosťami. Pri príležitosti 200. výročia narodenia tejto osobnosti bol na Slovensku rok 2015 vyhlásený za rok Ľudovíta Štúra.

Na Slovensku máme aj veľa významných potomkov Štúrovcov. Ako žijú? Aké genetické dispozície v sebe nesú? Boli a sú vychovávaní ako potomkovia významných rodákov? Vštepovali im rodičia a prarodičia hrdosť na predkov? Tieto otázky zaujímali Ľubu Šajdovú z Rádia Regina RTVS, keď sa rozprávala v relácii Veda, poznanie, umenie so Svetozárom Štúrom,  významným hudobným skladateľom a dirigentom – praprasynovcom Ľudovíta Štúra, potomka Ľudovítovho brata Samuela.

Stiahnuť audio súbor

 

Ľudovít Štúr. Z učebníc, z historických kníh, ale aj z pozostalosti vieme, že šlo o zrelého politika s diplomatickým uvažovaním. Jazykovedca, filozofa a básnika, ktorý už vo svojej dobe chápal slovenský národ v európskom kontexte. Svetozár Štúr, hudobný skladateľ a dirigent, potomok brata Ľudovíta Štúra, Samuela, sa rozpráva s Ľubou Šajdovou.

Stiahnuť audio súbor

 

Na Slovensku bol tento rok pri príležitosti 200. výročia narodenia vyhlásený za Rok Ľudovíta Štúra, v Rádiu Regina RTVS si naňho spomenuli aj v súvislosti s výročím úmrtia. Ľudovít Štúr zomrel 12. januára 1856.

 

O Ľudovítovi Štúrovi tak, ako ho vníma hudobný skladateľ Svetozár Štúr,

čítajte aj v článku:

 

Zabudnuté piesne

(rozhovor s hudobným skladateľom a potomkom štúrovského rodu Svetozárom Štúrom)

http://www.oldweb.rozhlas.sk/inetportal/web/index.php?lang=1&stationID=0&page=showNews&id=11904