I. Furdík na konferencii „Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?“

Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM) usporiadal v piatok 29. novembra 2013 v Mlynkoch najmä pre zástupcov občianskej sféry a slovenských volených zborov už po tretíkrát konferenciu pod názvom „Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?”, účastníci ktorej hodnotili súčasnosť a načrtli perspektívy života Slovákov v Maďarsku. Na konferencii sa zúčastnil a s diskusným príspevkom vystúpil aj Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Rečníci na podujatí sa venovali najmä postaveniu Slovákov v Maďarsku v kontexte nových pohľadov na starostlivosť Slovenskej republiky o Slovákov žijúcich v zahraničí, prípravám na volebný rok 2014, zmenám vo financovaní a aktuálnym otázkam národnostného školstva, ako aj činnosti slovensko-maďarských medzivládnych zmiešaných komisii a ich významu z hľadiska Slovákov v Maďarsku a niektorým súvislostiam slovenskej komunikácie v Maďarsku.

Podrobnejšie v sekcii AKTUALITY.