I. Furdík na slávnosti Slovenského evanjelického zboru v Budapešti

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa na pozvanie Presbyterstva Slovenského evanjelického zboru v Budapešti zúčastní o 10.00 h na slávnostných službách Božích, ktoré sa konajú pri príležitosti 150. výročia obnovenia zboru.

V programe slávnosti v kaplnke na Rákocziho triede 57/A v ôsmom budapeštianskom obvode, je aj posvätenie pamätných tabúľ biskupa Daniela Bacháta, farára a básnika Jána Kollára a kantora a hudobného skladateľa Ľudovíta Izáka.

Počas slávnosti sa uskutoční aj prezentácia knihy s názvom Utrpenie Jóba – peripetie jedného evanjelického zboru, ako aj Pamätnice peštianskeho slovenského evanjelického zboru. So slávnostným príhovorom vystúpi Péter Gáncs, predsedajúci biskup.