I. Furdík podpísal s Cs. Latorcaiom dodatok k zmluve o podpore pre Stredisko pilíšskych Slovákov v Mlynkoch

Podpisom Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí podpory pre Stredisko pilíšskych Slovákov – Nový Slovenský dom v Mlynkoch, ktorý sa uskutočnil v utorok 14. mája 2013 v priestoroch Palugyaovho paláca na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v Bratislave, sa úspešne zavŕšila medzivládna dohoda medzi SR a Maďarskom o realizácii kultúrno-spoločenského stánku slovenskej národnostnej menšiny žijúcej v príslušnej lokalite Maďarska. Zmluvu podpísali Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Csaba Latorcai, zástupca štátneho tajomníka Ministerstva ľudských zdrojov Maďarska.

Pred samotným aktom podpisu dodatku k predmetnej zmluve sa uskutočnilo rokovanie za okrúhlym stolom, na ktorom sa zúčastnili predstavitelia slovenskej a maďarskej delegácie. Predseda ÚSŽZ I. Furdík vysoko ocenil výsledky, ktoré slovenská a maďarská strana dosiahli pri budovaní a zabezpečení funkčnosti Strediska pilíšskych Slovákov v Mlynkoch. Konštatoval, že je to pozitívna prezentácia celkovej atmosféry v našich bilaterálnych vzťahoch. Ďalej predseda ÚSŽZ informoval o hlavných aktivitách úradu a najvýznamnejších témach, ktorým sa v súčasnosti úrad venuje. Ide predovšetkým o dotačný systém. Celkové výsledky o udelených dotáciách budú v krátkom čase zverejnené na webovom sídle ÚSŽZ.

Zástupca štátneho tajomníka Ministerstva ľudských zdrojov Maďarska Csaba Latorcai poďakoval hostiteľskej strane za srdečné privítanie. Konštatoval, že je potešením, keď môžeme hovoriť o vzájomných úspechoch a zmluvy sa môžu napĺňať aj materiálne. Za osobitne dôležitý považuje fakt, že štátni zamestnanci obidvoch krajín môžu spolu bezprostredne rokovať. Zdôraznil, že projekt Slovenského domu sa vydaril, môže slúžiť ako príklad a vyjadril vieru, že po tomto budú nasledovať ďalšie, podobne úspešné projekty. Cs. Latorcai poukázal na projekty, ktoré sú z jeho pohľadu  prioritné a sú už dlhé roky predmetom zmiešanej slovensko-maďarskej komisie. Ide o spolufinancovanie maďarsko-slovenského historického časopisu a rozšírenie Slovenského domu v Békešskej Čabe. Pripravuje sa tiež rekonštrukcia škôl v Békešskej Čabe a v Novom Meste pod Šiatrom, ktorá však do značnej miery závisí od výšky finančných prostriedkov v rámci redukovaného rozpočtu Maďarska na rok 2013.

V závere rokovania sa Cs. Latorcai poďakoval za užitočnú diskusiu a za pohostinstvo slovenskej strany a pozval I. Furdíka na návštevu Maďarska a tým aj na pokračovanie rokovaní o problematike slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku.

 

O akte slávnostného otvorenia Strediska pilíšskych Slovákov v Mlynkoch 3. októbra 2012 čítajte na:

http://www.uszz.sk/sk/stredisko-pilisskych-slovakov-v-mlynkoch-otvorili-premieri-sr-a-madarska