I. Furdík podpísal s I. Divičanovou zmluvu o podpore Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku

Na pôde Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) podpísal jeho predseda Igor Furdík s Annou Divičanovou, predsedníčkou správnej rady Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku (ZSM), dotačnú zmluvu vo výške 99 581,76 eur.

Táto finančná podpora je každoročne garantovaná Dohodou medzi vládou Slovenskej republikou a vládou Maďarska o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry z 12. decembra 2003, pričom je účelovo viazaná na podporu projektov a aktivít slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku v spomínaných oblastiach. Vláda SR zo svojho rozpočtu od roku 2004 každoročne uvoľňuje spomínanú sumu prostredníctvom ÚSŽZ nadácii najväčšej slovenskej spoločenskej organizácii v Maďarsku, pričom Verejnoprospešná nadácia ZSM vďaka týmto prostriedkom okrem iných aktivít uskutočňuje aj významný projekt pre žiakov učiacich sa slovenčinu v Maďarsku: Školu v prírode na Slovensku.

Na bratislavskom akte podpisu dotačnej zmluvy, podporujúcej v roku 2012 vzdelávacie, kultúrne a ďalšie aktivity ZSM (okrem iných od 16. septembra do 23. októbra aj programovú koncepciu a organizačnú zábezpeku piatich turnusov vzdelanostno-kultúrneho projektu Poznaj svoje korene – Škola v prírode na Slovensku v rekreačnom zariadení Poniklec v Hronci pri Brezne) sa zúčastnili aj predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková, tajomník Verejnoprospešnej nadácie ZSM, zakladateľ a redaktor internetového portálu oslovma.hu – Slovák v Maďarsku Imrich Fuhl a riaditeľ Personálneho, ekonomického a právneho odboru ÚSŽZ Milan Koščo.

(Podrobnejšie v sekcii Aktuality)