I. Furdík pozdravil účastníkov Letnej školy žurnalistiky CĎV UK

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa v pondelok 3. septembra zúčastnil na slávnostnom otvorení Letnej školy žurnalistiky (LŠŽ), ktorú Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave organizuje v Študijnom a kongresovom stredisku v Modre-Harmónii pre Slovákov žijúcich v zahraničí, pôsobiacich v krajanských tlačených a elektronických médiách.

Na otvorení LŠŽ, ktorá pripravila pre 22 jej účastníkov – Slovákov zo Srbska, Ukrajiny a Rumunska – týždeň plný prednášok s pedagógmi katedry žurnalistiky FFUK, sa zúčastnili Dagmar Hupková, generálna riaditeľka Sekcie medzinárodnej spolupráce Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Karol Mičieta, rektor Univerzity Komenského v Bratislave a Janka Chládecká, riaditeľka Centra ďalšieho vzdelávania UK, ako aj ďalší predstavitelia MŠVVaŠ SR, UK a ÚSŽZ.

Letná škola žurnalistiky pre redaktorov pôsobiacich v krajanských printových či elektronických médiách pod organizačným i programovým zabezpečením Centra ďalšieho vzdelávania UK má v tomto roku v súčinnosti s katedrou žurnalistiky FF UK svoju premiéru. Až doteraz – s výnimkou rokov 2010 a 2011, keď ju Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí z finančných dôvodov nezaradil do svojich aktivít – ju pre Slovákov žijúcich v zahraničí, venujúcich sa žurnalistike v krajanských médiách, organizoval s mimoriadne pozitívnym ohlasom jej účastníkov Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v spolupráci s katedrou žurnalistiky FFUK, pričom jej frekventanti absolvovali sedem ročníkov LŠŽ. S veľkým potešením i očakávaniami sa v Bratislave od roku 2003 každoročne až do roku 2010 v letných mesiacoch stretávali účastníci  LŠŽ zo Srbska, Maďarska, Českej republiky, Rumunska, Chorvátska, Rakúska, Ukrajiny, Čiernej Hory, ale aj Švédska, Francúzska, Nemecka, Kanady či ďalších krajín krajania – žurnalisti, ktorých pracovným nástrojom v ich domovských médiách je slovenčina.

Nie je tomu inak ani teraz, keď sa v Modre-Harmónii začala písať nová história Letnej školy žurnalistiky, ktorej zmysluplnosť, opodstatnenosť i obsahovo-programovú príťažlivosť si zobralo za svoj vklad do podpory odborného novinárskeho vzdelávania Slovákov z krajanských médií  Centrum ďalšieho vzdelávania UK v čele s jej riaditeľkou Jankou Chládeckou. Letná škola žurnalistiky ponúka v týždni od 3. do 7. septembra zahraničným Slovákom množstvo informácií z oblasti novinárskej etiky, masmediálneho práva, elektronických médií či metodiky žurnalistiky.

„V rámci doplnkových aktivít navštívia účastníci kurzu hrad Červený Kameň, Múzeum Ľudovíta Štúra a Slovenskú ľudovú majoliku v Modre,“ priblížila program riaditeľka CĎV UK J. Chládecká. Význam i profesionálny dosah týždňového kurzu vyzdvihol aj Karol Mičieta, rektor Univerzity Komenského: „Práca s informáciami je všade na svete náročná, musí plne rešpektovať množstvo zásad – na čele s dodržiavaním novinárskej etiky.“

Igor Furdík počas slávnostného otvorenia Letnej školy žurnalistiky 2012 vo svojom príhovore zdôraznil význam novinárskeho remesla a žurnalistického profesionálneho stavu, nových tvorivých prístupov ako aj technológií moderného žurnalizmu , najmä však tém, ktoré ponúka mnohorakosť tradícií, farebnosť príbehov a osudov, duchovné bohatstvo, ľudská energia zvečnená vo fortieli, ako aj nekonvenčný esprit historického odkazu Slovákov z krajín, z ktorých sa frekventanti Letnej školy žurnalistiky v Modre-Harmónii zišli.
Zároveň im poprial, aby nové impulzy, vedomosti a skúsenosti, ktoré získajú počas Letnej školy žurnalistiky, zužitkovali vo svojej redakčnej práci a publicistickej či dokumentárnej tvorbe na prospech rozvíjania slovenskosti a slovenského jazyka, utužovania nášho spoločného národného povedomia, ako aj zveľaďovania kultúry, spoločenského života a tým zajedno i potrebného sebavedomia Slovákov v Srbsku, Rumunsku a na Ukrajine.