I.Furdík prijal D.Sajáka, farára slovenskej evanjelickej farnosti v Iloku

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, prijal v utorok 25. júna 2013 na pôde úradu  Dušana Sajáka, farára zo slovenskej evanjelickej farnosti v Iloku v Chorvátsku. Hosť informoval o činnosti farnosti v Iloku  a objasnil hlavné smery pôsobenia mimo rámec pastoračných činností, pričom predstavil plány na postupnú obnovu a rekonštrukciu kostola v Iloku.

D. Saják priblížil aktuálnu situáciu Slovákov v Chorvátsku s dôrazom na Ilok, kde žije početná slovenská menšina, ktorá si zachovala slovenský jazyk, hrdosť na slovenskú identitu  a má bohaté kultúrne tradície, obyčaje a zvyky, vrátane vyspelého amatérskeho divadla. D. Saják pozval v tomto kontexte I. Furdíka na tradičné slovenské podujatie  Ilocké leto, ktoré sa uskutoční v auguste 2013.

Predseda ÚSŽZ požiadal hosťa, aby spresnil postup prác rekonštrukcie strechy veže slovenského kostola v Iloku a charakterizoval ďalšie zámery obnovy a prestavby. D. Saják poďakoval úradu za doterajšiu finančnú podporu na rekonštrukciu Božieho Chrámu a uistil, že pridelená dotácia významne pomohla úspešne ukončiť plánované práce. V daných súvislostiach poukázal na potrebu rozšírenia kostola prístavbou a opravy strechy nad hlavnou loďou stavby.

I. Furdík vyzdvihol úsilie a entuziazmus ilockého farára D. Sajáka v oblasti duchovného života Slovákov v Chorvátsku, v závere stretnutia hosťa informoval o pripravovanej Slávnostnej akadémii pri príležitosti Dňa zahraničných Slovákov, ktorou si Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí uctí  4. júla tento pamätný deň spoločensko-kultúrnym podujatím v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave.