I. Furdík prijal dokumentaristu a režiséra Š. Dlugolinského

Dokumentárna filmová a televízna tvorba s tematikou Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj kontext komunikácie krajanských komunít so Slovenskom v cieľoch jeho propagácie vo svete prostredníctvom aktivít krajanov, boli v centre pozornosti pracovného rokovania Igora Furdíka, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Štefana Dlugolinského, televízneho a filmového tvorcu – dramaturga, režiséra a dokumentaristu, dlhoročne sa venujúceho problematike krajanského života  a jeho histórie z aspektu podporovania slovenského národného povedomia a zachovávania kultúrnych hodnôt a duchovného dedičstva Slovákov vo svete.

Š. Dlugolinský informoval predsedu ÚSŽZ o činnosti potomkov Slovákov žijúcich v Kirgizsku, ktorí si v tomto roku pripomínajú 85. výročie od príchodu Slovákov a Čechov v rámci akcie IINTERHELPO (do priemyselno-výrobného družstva, ktoré vzniklo v Československu na pomoc budovania výrobnej, priemyselnej a poľnohospodárskej infraštruktúry Kirgizska, sa zapojil v rokoch 1925 – 1932 aj otec slovenského politika a štátnika Alexandra Dubčeka – Štefan Dubček, ktorý tu pôsobil s celou rodinou), a ktorí prejavujú záujem aj prostredníctvom spolkových aktivít udržiavať kontakty so Slovenskom, vlasťou ich predkov. Zároveň tlmočil snahu potomkov Slovákov v Kirgizsku o zdokumentovanie ich historického príbehu v kontexte udržiavania a rozvíjania slovenskosti v tej miere, v akej si ju od svojich slovenských predkov zachovali.

I. Furdík prejavil o činnosť potomkov Slovákov v Kirgizsku záujem s tým, že ÚSŽZ má na zreteli záchranu kultúrneho a duchovného dedičstva potomkov našich krajanov pôsobiacich i v menej početných, avšak z historického aspektu významných komunitách, ako aj podporu ich aktivít v súvislosti so zdokumentovaním ich života, kultúry a spoločenského prínosu v ich domovskej krajine.