I. Furdík prijal generálnu konzulku SR v Užhorode J. Burianovú

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, prijal na pôde úradu Janku Burianovú, nastupujúcu generálnu konzulku Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Užhorode.

Hlavnou témou rozhovoru bola situácia výučby slovenského jazyka na školách, ktoré navštevujú deti Slovákov, a osobitne na 4. všeobecno-vzdelávacej škole s vyučovacím jazykom slovenským a ukrajinským v Užhorode s dôrazom na nedostatočné kapacity. Konzulka prisľúbila, že v spolupráci s ÚSŽZ a kompetentnými orgánmi na Ukrajine, bude riešeniu situácie venovať zvýšenú pozornosť.

Predseda ÚSŽZ vyjadril záujem o efektívnu spoluprácu s Generálnym konzulátom Slovenskej republiky v Užhorode, obzvlášť v oblasti vybavovania Osvedčení pre Slovákov žijúcich v zahraničí pre občanov Ukrajiny.

Generálny konzulát SR v Užhorode sa bude podieľať na tvorbe programu návštevy predsedu ÚSŽZ I. Furdíka v Užhorode v dňoch 15.-17. septembra 2012.