I. Furdík prijal predsedníčku MS v Srbsku K. Melegovú-Melichovú

Igor Furdík, predseda ÚSŽZ, prijal na pracovnej návšteve Katarínu Melegovú-Melichovú, predsedníčku Matice slovenskej v Srbsku, ktorá mu priblížila aktuálne spoločensko-kultúrne dianie a aktivity Slovákov v srbskej Vojvodine v súčinnosti s cieľmi miestnych organizácií Matice slovenskej v Srbsku.

K. Melegová-Melichová informovala predsedu ÚSŽZ o prípravách Matice slovenskej v Srbsku na augustové Slovenské národné slávnosti v Báčskom Petrovci, ako aj o podujatiach či vydavateľských aktivitách, ktoré v pôsobnosti MS v Srbsku organizujú Slováci vo Vojvodine aj vďaka projektom z dotácií ÚSŽZ.