I. Furdík rokoval na ÚSŽZ s A. Tomanovou Makanovou

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa na pôde úradu stretol na pracovnom rokovaní s Annou Tomanovou Makanovou, predsedníčkou Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

V prítomnosti Jarmily Ćendić, manažérky Obce (okresu) Kovačica pre sociálnu oblasť, informovala A. Tomanová Makanová I. Furdíka o aktuálnom spoločensko-kultúrnom dianí a aktivitách slovenskej komunity vo Vojvodine.  I. Furdík s A. Tomanovou Makanovou zároveň analyzovali dotačné zmluvy v rámci finančnej podpory projektov slovenských spolkov, organizácií i jednotlivcov  v Srbsku z grantového systému ÚSŽZ v roku 2012.

(Podrobnejšie v sekcii Aktuality)