I.Furdík rokoval na ÚSŽZ s J. Košiarom a J. Rydlom

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, prijal vo štvrtok 7. februára 2013 na pôde úradu Jána Košiara, II. sekretára Zvrchovaného  Rádu maltézskych ytierov v Minsku (Bieloruská republika), a Jozefa Rydlu, predsedu Únie slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska (organizácia je pokračovateľkou Spolku slovenských spisovateľov a umelcov založeného v roku 1955 v Clevelande v USA).

Jozef Rydlo informoval o aktivitách spolku, pričom upozornil na potrebu venovať pozornosť zbierkotvorným činnostiam týkajúcich sa kultúrneho dedičstva Slovákov žijúcich v zahraničí. Spoločne s J. Košiarom hostia akcentovali potrebu vyššieho stupňa spolupráce na prezentácii Slovenska v zahraničí.

Podrobnejšie informácie:

http://www.uszz.sk/sk/i-furdik-rokoval-na-uszz-s-j-kosiarom-a-j-rydlom