I. Furdík rokoval na ÚSŽZ s J. Košiarom a J. Rydlom

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, prijal vo štvrtok 7. februára 2013 na pôde úradu Jána Košiara, II. sekretára Zvrchovaného  Rádu maltézskych rytierov v Minsku (Bieloruská republika), a Jozefa Rydlu, predsedu Únie slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska (organizácia je pokračovateľkou Spolku slovenských spisovateľov a umelcov založeného v roku 1955 v Clevelande v USA).

Jozef Rydlo informoval o aktivitách spolku, pričom upozornil na potrebu venovať pozornosť zbierkotvorným činnostiam týkajúcich sa kultúrneho dedičstva Slovákov žijúcich v zahraničí. Spoločne s J. Košiarom hostia akcentovali potrebu vyššieho stupňa spolupráce na prezentácii Slovenska v zahraničí.

Igor Furdík súhlasil s potrebou rozpracovania zbierkotvorných činností vrátane slovacík, avšak v spolupráci s odbornými inštitúciami. Informoval hostí o rokovaní s Rastislavom Púdelkom, generálnym riaditeľom Slovenského národného múzea. Predmetom ich rozhovoru bolo okrem iného aj zriadenie Múzea slovenského vysťahovalectva, ktorého reálne založenie sa však pre finančné problémy stále odkladá.

V závere stretnutia predseda ÚSŽZ vyzdvihol aktivity Igora Slobodníka, slovenského veľvyslanca v Berlíne, ktorý organizuje podujatie vzťahujúce sa k histórii a priebehu slovenského vysťahovalectva v celosvetovom kontexte.