I. Furdík rokoval o spoločných témach ÚSŽZ a SNM s R. Púdelkom

Igora Furdíka, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej ÚSŽZ), prijal v utorok 15. januára 2013 na pôde Slovenského národného múzea (ďalej SNM) v Bratislave jeho generálny riaditeľ Rastislav Púdelka. Predmetom ich stretnutia, na ktorom sa zúčastnila aj Vilma Prívarová, riaditeľka Kancelárie predsedu ÚSŽZ, bola doterajšia vzájomná súčinnosť oboch inštitúcií, zároveň sa otvoril priestor na prediskutovanie otázok ďalšieho spoločného záujmu.

I.Furdík informoval R. Púdelku o zámeroch a konkrétnych úlohách ÚSŽZ pri výkone štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí so zameraním na oblasť záchrany kultúrneho dedičstva a prezentácie kultúry Slovákov žijúcich v zahraničí.

Predseda ÚSŽZ sa zameral predovšetkým na úlohy, ktoré vyplývajú priamo z uznesení vlády, menovite zriadenie expozície dejín, vysťahovalectva a života Slovákov žijúcich v zahraničí v rámci novej expozície slovenských dejín a života Slovákov na Bratislavskom hrade a vybudovanie Pamätníka slovenského vysťahovalectva v Bratislave. I. Furdík sa zmienil aj o zámere ÚSŽZ vytvoriť centrálnu databázu najvýznamnejších osobností slovenského zahraničia a ponúkol SNM možnosť prezentovať na webovej stránke ÚSŽZ aktivity a podujatia SNM.

Podrobnejšie informácie:

http://www.uszz.sk/sk/i-furdik-rokoval-o-spolocnych-temach-uszz-a-snm-s-r-pudelkom