I.Furdík rokoval s D. Hupkovou o podpore vzdelávania

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa v utorok 12. februára 2013 stretol na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) na pracovnom rokovaní s Dagmar Hupkovou, riaditeľkou Odboru vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov MŠVVaŠ SR.

V úvode pracovnej návštevy D. Hupková oboznámila I. Furdíka o ukončení prác na celoročnom programe a harmonograme činnosti odboru medzinárodnej spolupráce (Kalendár vzdelávacích podujatí a aktivít) vo vzťahu k zahraničným Slovákom. I. Furdík svoju hostiteľku upozornil, že Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pripravuje Koncepciu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí, súčasťou ktorej bude aj pôsobenie ministerstva školstva SR v predmetnej oblasti.

Podrobnejšie informácie:

http://www.uszz.sk/sk/i-furdik-rokoval-s-d-hupkovou-o-podpore-vzdelavania-v-skolach-slovenskych–narodnostnych-mensin-v-zahranici