I.Furdík rokoval s D. Hupkovou o problematike školstva vo vzťahu ku krajanom

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej ÚSŽZ), rokoval v stredu 14. augusta 2013 na pôde úradu s Dagmar Hupkovou, riaditeľkou Odboru akademických mobilít a krajanov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej MŠVVaŠ SR). Na stretnutí boli prítomní aj Peter Prochácka, podpredseda ÚSŽZ a Vilma Prívarová, riaditeľka Kancelárie predsedu ÚSŽZ.

Igor Furdík informoval Dagmar Hupkovú o zámeroch a konkrétnych úlohách ÚSŽZ pri výkone štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí, vrátane prípravy novej koncepcie. Predseda ÚSŽZ sa zameral na úlohy v oblasti školstva a vzdelávania krajanov, ktoré kompetenčne prislúchajú MŠVVaŠ SR, pričom ich výkon ÚSŽZ v zmysle zákona monitoruje a koordinuje. Predseda ÚSŽZ v kontexte nastolenej témy v rozhovore s D. Hupkovou akcentoval najmä oblasť štruktúry študijných odborov, oblasť štipendií a jazykovej prípravy, ako aj problematiku vysielania učiteľov na školy s vyučovaním slovenského jazyka.

Podrobnejšie informácie v sekcii AKTUALITY