I. Furdík rokoval s V. Skalským o spolupráci ÚSŽZ a SZSZ

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, prijal v pondelok 4. februára 2013 na pôde úradu Vladimíra Skalského, predsedu Svetového združenia Slovákov v zahraničí.

Vladimír Skalský informoval o činnosti a plánoch Svetového združenia Slovákov v zahraničí a Česko-slovenského klubu na rok 2013 a o plánovaných aktivitách Art klubu v Prahe v tomto roku.

Podrobnejšie informácie:

http://www.uszz.sk/sk/i-furdik-rokoval-s-v-skalskym-o-spolupraci-uszz-a-szsz