I. Furdík s predstaviteľmi Slovákov v Maďarsku v Budapešti

Predseda ÚSŽZ Igor Furdík sa počas jednodňovej pracovnej návštevy v Budapešti stretol spoločne s Miroslavom Lajčákom, ministrom zahraničných vecí SR, na stretnutí s predstaviteľmi slovenského spolkového, duchovného, kultúrneho a vzdelanostného života slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku.

Počas debaty s krajanmi na pôde Slovenského kultúrneho inštitútu v Budapešti boli nosnými témami súčasné postavenie a perspektívy  rozvoja slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku, stav sebauvedomovania sa v národnom povedomí najmladšej generácie Slovákov v Maďarsku a vytváranie podmienok ich domovskou krajinou pre jeho sociálno-duchovný a kultúrno-spoločenský rozvoj. Predseda ÚSŽZ hovoril s krajanmi aj o vytváraní novej kvality vzťahov, foriem účinnej kultúrnej, duchovnej, jazykovo-vzdelanostnej a ďalej pomoci prostredníctvom účelových dotácií vlády SR v súčinnosti s relevantnými ministerstvami a inštitúciami Slovenskej republiky.