I. Furdík sa stretol na MZV SR s P. Burianom a predsedom MS M. Tkáčom

Igora Furdíka prijal na pôde Ministerstva zahraničných vecí SR na pracovnom stretnutí Peter Burian, štátny tajomník MZV SR. Prediskutovali aktuálne úlohy Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v nadväznosti na jeho ďalšiu činnosť a prechod v zmysle kompetenčného zákona pod pôsobnosť MZV SR.

Následne sa v kabinete P.Buriana stretol I. Furdík s Mariánom Tkáčom, predsedom Matice slovenskej. V spoločnosti štátneho tajomníka MZV SR diskutovali o prioritách zahraničnej politiky SR vo vzťahu ku krajanským komunitám vo svete a spolupodieľaní sa Matice slovenskej prostredníctvom potenciálnych spoločných aktivít a podujatí pri jej realizácii.