I. ročník Letného kurzu výučby choreografie ľudového tanca, odbornej terminológie v slovenskom jazyku a slovenských reálií

"_VLP7440"

Dňa 30. júna 2010 sa v priestoroch CĎV UK v Bratislave pod finančnou záštitou MŠ SR a garanciou CĎV UK uskutočnilo slávnostné otvorenie I. ročníka 10-dňového Letného kurzu výučby choreografie ľudového tanca, odbornej terminológie v slovenskom jazyku a slovenských reálií. Cieľom tohto kurzu je umožniť Slovákom žijúcim v zahraničí učiť sa choreografiu slovenských ľudových tancov v prirodzenom slovenskom prostredí a s odborníkmi, ktorí získali skúsenosti dlhoročným pôsobením vo folklórnych súboroch. Kurz sa uskutočňuje pod vedením pedagóga VŠMU a osobnosti z oblasti choreografie ľudového tanca a organizovania folklórnych festivalov. Aj táto forma prispieva k zvyšovaniu umeleckej úrovne folklórnych súborov našich krajanov žijúcich v zahraničí, a v spojení s výučbou odbornej lexiky slovenského jazyka z oblasti histórie, folklóru a tradícií aj k rozšíreniu slovnej zásoby a zdokonaľovaniu sa v komunikácii v tomto jazyku. Prednášky a návštevy historických a kultúrnych pamiatok v Bratislave a blízkom okolí rozširujú vedomosti o hlavnom meste SR, jeho minulosti, ale aj súčasnosti. Cieľom je takisto oživiť dedičstvo našich predkov a aby naši krajania boli jeho nositeľmi a pokračovateľmi v ich súčasných domovoch. Na propagácii letného kurzu sa v krajanských komunitách podieľal aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V oficiálnej časti sa prihovorili PhDr. Vilma Prívarová, predsedníčka ÚSŽZ, PhDr. Libor Lubelec, CSc., riaditeľ CĎV UK, Mgr. Ľudmila Ábelová, riaditeľka divízie ÚJOP a doc. Ján Blaho z VŠMU.