Igor Furdík a Viktor Jasaň podpísali Zmluvu o spolupráci medzi ÚSŽZ a SNM

V utorok 25. februára 2014 sa na pôde Slovenského národného múzea v Bratislave uskutočnilo rokovanie predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igora Furdíka so štatutárom povereným vedením Slovenského národného múzea Viktorom Jasaňom.

Témou stretnutia boli možnosti a rôzne formy spolupráce medzi obidvomi inštitúciami. Predmetom rokovania bolo aj zriadenie Múzea slovenského vysťahovalectva, pričom ÚSŽZ deklaroval svoj stály záujem o prípravu ideového zámeru múzea zo strany Slovenského národného múzea. Ako svoj priamy vklad pri realizácii vzájomnej spolupráce ponúklo Slovenské národné múzeum  Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí možnosť využívania svojich priestorov pri organizovaní podujatí zameraných na Slovákov žijúcich v zahraničí. Predseda ÚSŽZ oboznámil svojho partnera o prioritách úradu v roku 2014 a predstaviteľ SNM poverený jeho vedením informoval o konkrétnych akciách svojej inštitúcie v oblasti spolupráce s krajanmi a so slovenským komunitami v zahraničí.

V závere rokovania podpísali predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí I. Furdík a štatutár poverený vedením Slovenského národného múzea V. Jasaň  Zmluvu o spolupráci pri dokumentácii života Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorá vymedzuje základný rámec spolupráce medzi obidvomi inštitúciami v období do konca roka 2015.