Igor Furdík ďakuje krajanom za vianočné želania i novoročné vinše

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, vyjadruje touto cestou úprimné poďakovanie za množstvo vianočných a novoročných prianí a vinšov, ktoré sa počas uplynulých sviatočných dní a týždňov, ako aj v čase vstupu do nového roku 2015, ocitli na jeho pracovnom stole.

Igor Furdík s radosťou prijal desiatky pozdravných vinšov a želaní, ktoré boli na úrad doručené poštou, rovnako vyslovuje Slovákom žijúcim v zahraničí vďaku aj za nespočet prianí, ktoré v spomínanom období nachádzal dennodenne vo svojej mailovej pošte. Predseda ÚSŽZ opätuje všetkým odosielateľom – štatutárom významných krajanských spolkov, kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií, riaditeľom škôl, galérií a múzeí, predstaviteľom cirkví, ako aj individuálnym gratulantom z radov krajanského kultúrno-spoločenského diania – želanie zdravia, odhodlania, naplnenia osobných spolkových výziev v úspešnom roku 2015, naplnenom okrem krajanskej pohody aj ústretovosťou a vzájomnou spokojnosťou Slovákov žijúcich v zahraničí z užitočného pocitu spolupatričnosti krajanov s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

A odkiaľ putovali priania, vinše, koledy a zároveň aj fotopohľadnice s tematikou Vianoc a Nového roka? Odosielateľmi, ktorým predseda ÚSŽZ vyjadruje týmto svoju vďaku, okrem iných boli: 

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku so sídlom v Novom Sade, Alžbeta Hollerová Račková, predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, Ruženka Egyedová Baráneková, predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku, Adrián Miroslav Merka, predseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku,  Ľudomír Molitoris, generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku, Jorge Krepelka za Československý dom – Asociáciu Čechov a Slovákov v Rosariu z Argentíny, Monika Švajlenová, Renáta Muchová a Eva Solmošiová za Združenie Slovákov vo Švajčiarsku, Združenie krajanov a priateľov Slovenska v Miláne z Talianska, Pavel Treger a Matica slovenská Jakšič z Chorvátska, Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v Nadlaku z Rumunska, Pavel Čáni, akademický maliar a riaditeľ Múzea vojvodinských Slovákov v Báčskom Petrovci zo Srbska, Samuel Žiak, riaditeľ Vydavateľskej a nakladateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade zo Srbska, Pavel Hlásnik a Bianca Unc za Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku z Nadlaku, Sandra Kralj za Slovenské kultúrne centrum Našice z Chorvátska, šéfredaktorka Ivett Horváthovová Körtvélyesi za redakčný kolektív týždenníka Ľudové noviny v Budapešti z Maďarska, Andrija Kuric, bývalý dlhoročný predseda Zväzu Slovákov v Chorvátsku z Osijeku, Lucia Kubicová Torchio, slovenská výtvarníčka v Turíne z Talianska, krajania zo zoskupenia Slováci Vpred z Kovačice a Padiny zo Srbska, pani Helena Steiner a detský folklórny súbor Rozmarín vo Viedni z Rakúska, Súdiovci a členovia Komorného zboru Zvony zo Selenče zo Srbska, Matica slovenská v Iloku a SKOS Ľudovíta Štúra Ilok z Chorvátska, Miro Benka a Art Centrum Chlieb a hry v Starej Pazove zo Srbska, pani Zuzana Holúbeková, kovačická insitná maliarka zo Srbska, fotograf  Pavol „Paul“ Stacho z Kanady, Slovenský spolok z Gomaringenu z Nemecka, Jana Haluková, presbyterka  ECAV v Prahe z Českej republiky, Slovenský inštitút v Ríme z Talianska, Mária Andrášiková, predsedníčka Asociácie slovenských pedagógov vo Vojvodine zo Srbska, Svetlana Hlavčáková, vedúca Katedry žurnalistiky FiF UK v Bratislave, Viera Kučerová z OZ Bona Fide z Prahy, Katarína Pucovská, zriaďovateľka a šéfredaktorka portálu www.kulpin.net v Kulpíne zo Srbska, predsedníctvo a členovia Matice slovenskej Josipovac a SKUS Bratia Banas z Chorvátska, Agáta Jendžejčíková, šéfredaktorka mesačníka Život za redakčný kolektív časopisu Slovákov v Poľsku, Ana Marošević, učiteľka z Chorvátska, Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, Viera Horch, predsedníčka Slovensko-nemeckého kultúrneho spolku v Mníchove z Nemecka, Maja Straková za Združenie priateľov Slovenska MY@VY v Turíne z Talianska,  Eva Petrašová a Miestne spoločenstvo v Padine zo Srbska, Rakúsko-slovenský kultúrny spolok vo Viedni z Rakúska, Elena Mandík a Vlado Mlynar za Slovenský školský spolok SOVA vo Viedni z Rakúska, vedenie Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským v Užhorode z Ukrajiny, Željko Čapelja za MOMS Dobanovce a SKOS Šafárik v Dobanovciach zo Srbska…

Z množstva obsahovo, námetovo i graficky pôsobivých pohľadníc, ktoré boli doručené poštou, vyberáme odosielateľov:

Katarína Melegová Melichová z Báčskeho Petrovca za Maticu slovenskú v Srbsku, Milina Sklabinská za Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade zo Srbska, Juraj Sabadoš za Slovenskú katolícku misiu vo Frankfurte nad Mohanom z Nemecka, Zväz Slovákov v Chorvátsku z Našíc, Valika a Dušan Tóthovci z Kanadskej základiny pre umenie a divadlo v Toronte z Kanady, Vilma Krňávková za Obec Slovákov v Karvinej z Českej republiky, Mária Andrášiková za Asociáciu slovenských pedagógov v Srbsku, Zuzana Medveďová, riaditeľka Základnej školy, materskej školy a kolégia v Sarvaši z Maďarska, Paľo Belička, riaditeľ Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci zo Srbska, Rastislav Surový, dlhoročný pedagóg v Kysáči a bývalý predseda Matice slovenskej v Srbsku, Ján Bencsik v mene samosprávy, spolku a celej komunity Slovákov žijúcich v Segedíne z Maďarska, Slovenské vojvodinské divadlo v Báčskom Petrovci zo Srbska, Matica slovenská Zokov Gaj z Chorvátska, Stredisko pre sociálnu prácu „Kovačica“ zo Srbska, Bianca Unc a Pavel Hlásnik z Nadlaku za Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku, KUS Petrovská družina z Báčskeho Petrovca zo Srbska, Pavel Marčok, predseda Obce Báčsky Petrovec zo Srbska, Asociácia slovenských spolkov žien v Srbsku a Spolok žien Slovenka v Hložanoch zo Srbska…

… a mnohí ďalší.

 

Bodkou za želaniami nech je citát básnika, ktorým predsedovi ÚSŽZ Igorovi Furdíkovi zavinšovali do nového roku 2015 Elena Mandík a Vlado Mlynar z viedenského Slovenského školského spolku SOVA.

„… Ideme niekam a mne pripadá, akoby sme boli rozptýlení, zamestnaní a akoby sme ani nedávali pozor, kam ideme. Akoby padla kométa, a nikto ju nezbadal a nikto si nič neželal. Nezabudni si niečo želať! Želať si niečo, toho by sme sa nemali vzdávať. Myslím, že všetky želania sa nesplnia, ale sú želania, ktoré pretrvávajú celý život…“

Rainer Maria Rilke

 

Úprimná Vám vďaka všetkým, krajania!