Igor Furdík medzi krajanmi v Mníchove

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa v piatok a sobotu – 15. a 16. novembra 2013 zúčastnil na pracovnej zahraničnej ceste v Nemecku . Cieľom jeho dvojdňového pobytu bola návšteva slovenskej komunity v Mníchove.

V piatok 15. novembra  sa zúčastnil na prijatí a rokovaní na pôde Generálneho konzulátu SR v Mníchove, kde sa v prítomnosti hostiteľky – generálnej konzulky Veroniky Lombardini stretol s Mons. Rudolfom Maslákom, ktorý vedie Slovenskú katolícku misiu v Mníchove, s predstaviteľmi Nemecko-slovenského kultúrneho spolku Vierou Horchovou a Štefanom Bujalkom, ako aj Imrichom Kružliakom, novinárom, esejistom a kultúrnym dejateľom, jednou z najvýraznejších postáv slovenského exilu v západnej Európe v 20. storočí. Na znak úcty k jeho celoživotnému dielu Imrichovi Kružliakovi na milej slávnosti odovzdal Igor Furdík Pamätnú medailu Predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

V sobotu 16. novembra pokračoval I. Furdík v v Mníchove stretnutiach s krajanmi, vrcholom dňa bolo podujatie s názvom Medzinárodné stretnutie detí v sídle Slovenskej katolíckej misie. V kultúrnom programe sa prezentovali slovenské deti z Nemecka a Rakúska, okrem iných zaujalo aj vystúpenie detí z viedenského slovenského folklórneho súboru Rozmarín.

Podrobnejšiu informáciu prinesieme na webovej stránke ÚSŽZ v sekcii Aktuality.