Igor Furdík medzi Slovákmi v Srbsku

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa v dňoch 1.- 4. augusta 2013 zúčastnil na zahraničnej pracovnej ceste v Srbskej republike. V rámci programu navštívil viacero miest a obcí Vojvodiny, kde žije početná slovenská národnostná menšina.

Vo štvrtok 1. augusta sa I. Furdík zúčastnil v Novom Sade na slávnostnom zhromaždení pri príležitosti 10. výročia vzniku Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. V piatok 2. augusta, v deň otvorenia 52. Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci, sa predseda ÚSŽZ zúčastnil viacerých kultúrnych podujatí vrátane vernisáže výstavy akademického maliara Pavla Čániho. V prítomnosti Miroslava Lajčáka, podpredsedu vlády SR a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, sa I. Furdík vo večerných hodinách zúčastnil v piatok na slávnostnom otvorení 52. SNS v Divadle VHV v Báčskom Petrovci.

V ďalších dňoch svojho pobytu vo Vojvodine navštívil Igor Furdík Slovákov v Kovačici, Kulpíne a Pivnici, kde sa zaujímal o aktivity spolkov a organizácií slovenskej menšiny v Srbsku v oblasti kultúry a zachovávania kultúrneho dedičstva Slovákov na Dolnej zemi.

V Kovačici bola predmetom záujmu predsedu ÚSŽZ rekonštrukcia domu kovačického rodáka Martina Jonáša, insitného maliara svetového významu. Dom bude slúžiť po rekonštrukcii na prezentáciu maliarovej tvorby a pozostalosti. Podľa slov I. Furdíka všetko nasvedčuje tomu, že rekonštrukciu domu M. Jonáša, na ktorú významnou finančnou čiastkou prispela SR, sa podarí úspešne dokončiť ešte na jeseň tohto roku tak, aby slovenská pospolitosť v Srbsku ako aj Slováci zo Slovenska v pamätnom dome M. Jonáša mohli dôstojne osláviť pripomienku 90. nedožitých narodenín umelca 9. mája 2014.