Igor Furdík na 50. folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa v dňoch 9. – 13. júla 2015 zúčastnil programov na jubilejných 50. folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve.

Súčasťou slávnostní bol významný a cenný vklad Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý organizátorsky zabezpečoval Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Počas festivalových dní od 10. do 12. júla bol hojne navštevovaný 2. ročník Krajanského dvora – prezentácia gurmánskych chutí a vôní, remeselníckej zručnosti, turizmu Obce Kovačica, maliarskeho kumštu a kultúrno-umeleckého a etnograficko-poznávacieho programu Slovákov z Dolnej zeme z Maďarska, Rumunska, Chorvátska a Srbska.

Umeleckým a folkloristickým vrcholom účasti Slovákov zo zahraničia na 50. FSP v Detve bola v poradí už 42. Krajanská nedeľa s tematikou sťahovania sa Slovákov zo stolíc Horného Uhorska na šíru Dolnú zem s názvom Keď sa Slovák na Dolnú zem poberal v choreografii a pod umeleckým vedením Vlastimila Fabišika. Vystúpilo v ňom takmer 220 folkloristov zo siedmich súborov z Maďarska, Rumunska, Chorvátska a Srbska.