Igor Furdík na 54. SNS v Báčskom Petrovci

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa v dňoch 7.-10. augusta 2015 zúčastňuje v Báčskom Petrovci, v jednom z kľúčových spolkových, politicko-organizátorských, spoločensko-kultúrnych a duchovných centier slovenskej národnostnej menšiny v Srbskej republike, na vyvrcholení 54. ročníka Slovenských národných slávností.

Podujatie patriace programom, účasťou návštevníkov i účinkujúcich, ako aj prítomnosťou z roka na roky zvyšujúceho sa počtu Slovákov zo Slovenska, ako aj krajanov zo štátov Európy i zámoria k najreprezentatívnejším v krajanskom svete. Slovenské národné slávnosti v Báčskom Petrovci sú prehliadkou toho najlepšieho, najpodnetnejšieho, najtvorivejšieho a, prirodzene, aj najslovenskejšieho, čím sa viac ako 52-tisícová pospolitosť Slovákov v Srbsku pýši a hrdí.