Igor Furdík na akadémii Ekumenickej duchovnej rady SZSZ

Svetové združenie Slovákov v zahraničí (SZSZ) v rámci Roka sv. Konštantína -Cyrila a Metoda 2014 založilo v stredu 11. decembra 2013 na ustanovujúcom zasadnutí Ekumenickú duchovnú radu Svetového združenia Slovákov v zahraničí ako svoj poradný orgán. Na slávnostnej akadémii sa zúčastnil aj Igor Furdík, predsedaUradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Ekumenická duchovná rada SZSZ bude nápomocná pri riešení duchovných a náboženských otázok Slovákov žijúcich v zahraničí, ich centrálnej registrácii, vo vedeckom výskume, dokumentácii, ako aj v oblasti prezentácie pre Slovákov doma i v zahraničí.

Na slávnostnej ekumenickej akadémii, ktorú viedol predseda SZSZ Vladimír Skalský, sa zúčastnili Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Miloš Klátik, generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a predseda Ekumenickej rady cirkví na Slovensku, Samuel Vrbovský, biskup Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku, Vladimír Skyba, generálny vikár gréckokatolíckej eparchie na Slovensku,  evanjelickí farári z prostredia slovenských národnostných menšín – Attila Spišák zo Slovenského Komlóšu (Maďarsko) a Dušan Saják z Iloku (Chorvátsko). Na akadémii boli prítomní aj významní predstavitelia Slovákov žijúcich v zahraničí vrátane Jána Fuzika, predsedu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, delegáti z Českej republiky, Chorvátska, Maďarska, Srbska, Švajčiarska a Švédska.

Podrobnejšia informácia v sekcii AKTUALITY