Igor Furdík na akte odhalenia busty Ondrejovi L. Áchimovi v Budapešti

V stredu 26. marca 2014 Slováci v Maďarsku, najmä však tí, ktorí si ctia hrdú minulosť svojich predkov v časoch ľútych, poznamenaných príkoriami neakceptácie Slovákov v Uhorsku so silným maďarizačným tlakom, aj s dávkou emotívnosti pocítili historickú satisfakciu. A to priamo v hlavnom meste – Budapešti. Ako píše vo svojej rozsiahlej reportáži na portáli www.luno.hu Andrea Kiss, redaktorka ĽUDOVÝCH NOVÍN, týždenníka Slovákov v Maďarsku, „po viacročnom byrokratickom boji sa dostala na zaslúžené miesto busta bývalého čabianskeho agrárneho politika a parlamentného poslanca – často nazývaného „Sedliackym kráľom“, „Tótskym gazdom“ a „Apolónom“ – Ondreja Likera Áchima.“

Odhalenie busty sa konalo v Mestskom sade v Budapešti, v priestore promenády sôch Maďarského poľnohospodárskeho múzea v slávnostne rámcovanom programe, na ktorom sa okrem zástupcov politického života Maďarska (podpredseda Národného zhromaždenia István Jakab a parlamentný poslanec András Aradszki), zúčastnil veľvyslanec SR v Maďarsku Rastislav Káčer, generálny konzul SR v Békešskej Čabe Štefan Daňo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík, riaditeľ Slovenského Inštitútu v Budapešti Gabriel Hushegyi, predseda Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Ján Fuzik a ďalší hostia. Akiste bolo symbolikou, že na odhalení busty sa zúčastnili aj Áchimovi pravnuci – Iván Medvegy a István Bóna. Bustu Ondreja L. Áchima spoločne odhalili István Jakab a Ján Fuzik.

V mene maďarského parlamentu vyjadril úctu vodcovi agrárno-socialistického hnutia v Uhorsku, rodákovi z Békešskej Čaby Ondrejovi L. Áchimovi István Jakab. Okrem iného povedal – citujeme luno.hu – „Bol neúprosný a vedomý si toho, že ozajstný boj vyvoláva význačné konflikty záujmov. S hrdosťou sa hlásil za zástupcu ľudí. Jeho tvrdý postoj mu prinášal medzi sedliakmi popularitu, u protivníkov vyvolával nenávisť. Jeho boj je pre nás dodnes príkladom. Áchimov kult v Békešskej Čabe je živý, a živým musí byť aj v celej krajine.“

V mene župného mesta Békešská Čaba sa prihovoril Peter Zelenyánszki. Okrem iného citoval britskú expremiérku Margaret Thatcherovú, podľa ktorej „človek nikdy nemá behať s masou, musí vždy ísť svojou cestou.“ Tento citát sa podľa Zelenyánszkeho vzťahuje na Áchima, medzi čabianskymi sedliakmi často nazývaného aj ako náš Ondriš. Predseda CSSM Ján Fuzik poznamenal, že „zhodou okolností si pamiatku na Áchima pripomíname v období, keď sa troška naňho podobáme. Vieme, že bol poslancom uhorského snemu. Dnes Slováci v Maďarsku, aj všetky ostatné národnosti, budú mať možnosť po prvý raz v histórii krajiny zvoliť si svojich parlamentných zástupcov, a keď aj nie plnoprávnych poslancov, akým bol Áchim, aspoň národnostných hovorcov. Som o tom presvedčený,“ povedal a dodal, že „aj pre nás, pre našu národnosť, a pre všetkých parlamentných zástupcov a národnostných hovorcov je jeho charakter určite nasledovaniahodným príkladom.“

Na slávnosti sa prihovorili aj predsedníčka Pamiatkového výboru Ondreja Áchima Eszter M. Molnárová a predseda Slovenskej národnostnej samosprávy XII. obvodu Budapešti Michal Hrivnák. Predsedníčka výboru ocenila výbornú prácu maďarského sochára Attilu Mészárosa – autora busty, M. Hrivnák vo svojom prejave polemizoval o tom, do akej miery bol Áchim Slovák či Maďar. Na záver vystúpenia konštatoval, že pre jeho vykonanú prácu v prospech oboch národov má zaslúžené miesto v panteóne popredných osobností spoločnej slovensko-maďarskej histórie.

Počas slávnostného programu, ako uvádza redaktorka ĽUDOVÝCH NOVÍN Andrea Kiss, zazneli aj Áchimove obľúbené slovenské piesne v podaní ľudového spevokolu Orgován z Békešskej Čaby. Mládežnícka dychovka zo Šóškútu zahrala melódiu zhudobnenej básne Endreho Adyho Vyletel páv. Niektorí bádatelia tvrdia, že táto báseň mohla byť napísaná práve pre Áchima, lebo maďarský básnik a agrárny politik boli v dobrom priateľskom vzťahu. Herci sarvašského divadla Cervinus Teatrum Zsuzsa Dósa a Géza Benkő predniesli báseň, pričom predviedli aj momenty zo života Ondreja L. Áchima. Po kultúrnom programe všetci prítomní dostali možnosť vzdať hold pamiatke sedliackeho kráľa, uvádza portál ĽUDOVÝCH NOVÍN www.luno.hu .

 

ZDROJ: www.luno.huANDREA KISS

Foto: www.luno.hu

 

Podrobnejšie informácie a fotogaléria na:

http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/21239-busta-sedliackeho-kra-a-ondreja-l-achima-sa-kone-ne-dostala-na-zaslu-ene-miesto