Igor Furdík na Dni budapeštianskych Slovákov

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa pri príležitosti Dňa budapeštianskych Slovákov zúčastňuje na slávnostnom Verejnom zasadnutí, ktoré sa začína o 17.00 h v Divadelnej sále na ulici Akadémie č. 1 v piatom budapeštianskom obvode.

V prvej časti vystúpi so slávnostným referátom Zuzana Hollósyová, predsedníčka Slovenskej samosprávy Budapešť, v druhej časti zasadnutia, ktorého rámec vytvorí Vianočný koncert, okrem iných častí programu počas  slávnostného zapálenia adventných sviec predstúpi pred účastníkov s Vianočnou modlitbou Miloš Klátik, generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.