Igor Furdík na Dni Slovákov v Maďarsku v Telekgerendáši

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, absolvuje v dňoch 3.-5. júla 2015 zahraničnú pracovnú cestu Maďarska, kde sa zúčastňuje  v sobotu 4. júla na slávnostnom Dni Slovákov v Maďarsku. Každoročné reprezentatívne národné a kultúrno-spoločenské stretnutie Slovákov zo všetkých žúp a centier slovenskej národnostnej menšiny v krajine nášho južného suseda, v ktorých Slováci napriek asimilácii zveľaďujú kultúrno-duchovné dedičstvo svojich predkov pretrvavšie a v nádeji aj znovuožívajúce v príbehoch troch storočí, sa tentoraz koná v obci Telekgerendáš neďaleko Békešskej Čaby, centra dolnozemských Slovákov v Maďarsku.

Deň Slovákov v Maďarsku, ktorý organizačne pripravili Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, Slovenská národnostná samospráva obce Telekgerendáš a Samospráva obce Telekgerendáš s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Ministerstva ľudských zdrojov Maďarska, sa v tomto roku nesie okrem svojich tradičných hodnôt prizývajúcich k "dúchaniu do pahrieb" slovenského povedomia, jazyka a ľudovej kultúry, aj v znamení 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra (výstava Míľniky života Ľudovíta Štúra v Kultúrnom dome v Telekgerendáši ).

Súčasťou osláv je ekonomická pobožnosť v miestnom evanjelickom kostole a odovzdanie vyznamenania Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku "Za našu národnosť". Oslavy Dňa Slovákov v Maďarsku vyvrcholia v Telekgerendáši tematickým galaprogramom "Požehnaj, Pane, ľud náš pracovitý", v ktorom sa v areáli záhrady kostola predstavia regionálne kultúrne strediská Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku.