Igor Furdík na Dni Slovákov v Maďarsku

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, absolvuje v dňoch 3.-5. júla 2015 zahraničnú pracovnú cestu Maďarska, kde sa zúčastňuje  v sobotu 4. júla na slávnostnom Dni Slovákov v Maďarsku. Podujatie sa koná v obci Telekgerendáš v Békešskej župe.

Každoročné reprezentatívne kultúrno-spoločenské stretnutie Slovákov zo všetkých žúp a centier slovenskej národnostnej menšiny v krajine nášho južného suseda, v ktorých Slováci zveľaďujú kultúrno-duchovné dedičstvo svojich predkov, ktoré tu pretrváva bezmála tri storočia, sa tentoraz koná v obci Telekgerendáš neďaleko Békešskej Čaby, centra dolnozemských Slovákov v Maďarsku.