Igor Furdík na ekumenickom stretnutí vo Veľkom Bánhedeši

V gescii Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku sa v sobotu 19. septembra 2015 uskutoční vo Veľkom Bánhedeši XIII. ekumenické stretnutie slovenských speváckych zborov. Podujatie, na ktorom sa zúčastňuje aj Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa začína o 11.00 h v evanjelickom kostole vo Veľkom Bánhedeši.

V rámci tejto významnej duchovno-kultúrnej udalosti Slovákov na Dolnej zemi v Maďarsku budú pobožnosť slúžiť Hilda Gulácsiová Fabulyová, putujúca slovenská evanjelická farárka, Magdolna Lászlóová Háziová, miestna evanjelická farárka a Zoltán Nagy, evanjelický farár z Békešskej Čaby.

Účastníkov podujatia pozdravia Alžbeta Hollerová Račková, predsedníčka CSSM, Sándor Farkas, starosta obce Veľký Bánhedeš a Mária Žiláková, čestná členka Spolku pre zachovávanie slovenských tradícií vo Veľkom Bánhedeši.