Igor Furdík na festivale Ilocké leto vyzval krajanov v Chorvátsku na primknutie sa k slovenčine

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, v rámci svojej trojdňovej pracovnej cesty v prostredí Slovákov v Chorvátskej republike, navštívil v nedeľu 24. augusta mesto Ilok. V popoludňajších hodinách sa tu stretol v budove evanjelickej farnosti s tunajším zborovým farárom evanjelickej cirkvi a. v. Dušanom Sajákom.

Predsedu ÚSŽZ informoval D. Saják o stave rekonštrukcie veže kostola, na ktorú prispel aj ÚSŽZ. I. Furdík si následne prezrel kostol a rozsah poškodenia, ktoré si vyžaduje urgentné opravy a rekonštrukciu. Dušan Saják zoznámil hosťa s ďalšími plánmi  a  potrebnými opravami.  Igor Furdík ho ubezpečil, že bude starostlivo sledovať ďalší postup a ak to budú okolnosti a finančné možnosti dovoľovať, nevylúčil aj prípadnú ďalšiu podporu.

Pred hlavným galaprogramom festivalu Ilocké leto 2014 sa predseda I. Furdík stretol v Slovenskom dome v Iloku s primátorom mesta Ilok Zvonimírom Dragunom, s poslancom parlamentu Chorvátskej republiky za slovenskú a českú menšinu Vladimírom Bílkom, zástupcom Slovákov v  národnostnej rade Vukovarsko-Srijemskej županie Milanom Pucovským, predsedom Zväzu Slovákov v Chorvátsku MirkomVávrom a ďalšími predstaviteľmi MS v Iloku.

Okrem iných hostí aj Igor Furdík  v príhovore pred začiatkom slávnostného programu Ilockého leta pozdravil účastníkov, poďakoval za obetavosť usporiadateľom a vyjadril presvedčenie, že nielen príjemná nálada a pekné zážitky z programu, ale aj výborné vzťahy Slovákov s Chorvátmi sa budú naďalej priaznivo rozvíjať na úžitok  našich slovenských krajanov a Chorvátov v Iloku a regióne.

Početné slovenské publikum predseda ÚSŽZ vyzval, aby podporili svoje deti pri osvojovaní si slovenského jazyka aj prihlásením na vyučovanie v rodnej reči v škole, čo  umožní aby Slováci v Iloku a v Chorvátsku zostali a naďalej rozvíjali svoj jazyk, obyčaje, zvyky a vlastnú identitu. Zdôraznil, že v porovnaní s inými menšinami v Chorvátsku nevyužívame  plnohodnotne možnosti, ktoré nám musí poskytnúť školský systém chorvátskeho štátu.