Igor Furdík na konferencii „Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?“ v Mlynkoch

Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM) usporiadal v piatok 29. novembra 2013 v Mlynkoch najmä pre zástupcov občianskej sféry a slovenských volených zborov už po tretíkrát konferenciu pod názvom „Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?”, účastníci ktorej hodnotili súčasnosť a načrtli perspektívy života našej národnosti. Rečníci na podujatí sa venovali najmä postaveniu Slovákov v Maďarsku v kontexte nových pohľadov na starostlivosť Slovenskej republiky o Slovákov žijúcich v zahraničí, prípravám na volebný rok 2014, zmenám vo financovaní a aktuálnym otázkam národnostného školstva, ako aj činnosti slovensko-maďarských medzivládnych zmiešaných komisii a ich významu z hľadiska Slovákov v Maďarsku a niektorým súvislostiam slovenskej komunikácie v Maďarsku. Na konferencii sa zúčastnil aj Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Témou konferencie bolo aj zhodnotenie možností uplatnenia mladej slovenskej inteligencie v Maďarsku. Moderátor konferencie Imrich Fuhl pre TASR uviedol, že podujatie zorganizoval 65-ročný Zväz Slovákov v Maďarsku v snahe pokračovať v začatom dialógu, keďže tradíciu výročných konferencií o stave Slovákov v Maďarsku oživil v roku 2011 a vlani ju tiež ZSM úspešne realizoval. Cieľom podujatia aj tentoraz bolo zhodnotenie súčasnosti a načrtnutie perspektívy života slovenskej národnosti v Maďarsku, spoločné hľadanie odpovedí na najpálčivejšie otázky súčasnosti a budúcnosti Slovače v Maďarsku. Organizátori pritom zabezpečili primeraný priestor aj na otvorenú výmenu názorov, na plodnú diskusiu.

Anton Paulik:  Slováci v Maďarsku majú šancu na parlamentné zastúpenie

Národnostné menšiny žijúce v Maďarsku budú mať na budúci rok po 25 rokoch opäť možnosť zvoliť svojich zástupcov do maďarského parlamentu. Vo voľbách bude mať šancu na parlamentné zastúpenie aj slovenská menšina, povedal na konferencii „Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?” zástupca generálneho riaditeľa národnostného odboru maďarského Ministerstva ľudských zdrojov Anton Paulik. Podľa jeho slov, na budúci rok sa v Maďarsku budú konať tri voľby – do Európskeho parlamentu, do maďarského parlamentu, ako aj miestne voľby a národnostné miestne voľby. Termíny týchto volieb zatiaľ nie sú známe. A. Paulik pripomenul, že podľa platných právnych noriem v prípade, že sa nepodarí zvoliť poslanca danej menšiny, existuje ešte možnosť zvolenia takzvaného parlamentného hovorcu.

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Igor Furdík informoval, že úrad pripravuje ešte v tomto roku novú koncepciu a následne na budúci rok pripraví aj zákon, ktorý bude odzrkadľovať nový pohľad na krajanskú problematiku. Odhaduje sa, že vo svete žije 2,7 milióna Slovákov, pričom po roku 1989 odišlo do zahraničia 270 000 až 300 000 Slovákov, dodal I. Furdík.

Video – Anton Paulík:

http://media.monogram.sk/media/file?ac=tasr-vps&fid=20131129/20131029-183959-408055-hi.mp4

 

Igor Furdík, predseda ÚSŽZ na konferencii:

www.oslovma.hu/XXX/MlyKon13/03IgFurd.mp3  

 

Dušan Kunovac: Slovenská mládež v Maďarsku je v ťažkej situácii

Slovenská mládež v Maďarsku je vo veľmi ťažkej situácii – vyhlásil aktivista Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku Dušan Kunovac na konferencii ZSM v Mlynkoch. „Slováci v Maďarsku sú totiž v pokročilom veku, čo znamená, že moja generácia – tá vo veku medzi 20 a 30 rokov – väčšinou už má veľmi slabú, alebo žiadnu slovenskú identitu,” konštatoval Kunovac v rozhovore pre TASR. Podľa jeho slov uvedená kategória mladých ľudí už neovláda slovenský jazyk, lebo ich ho nenaučili starí rodičia ani rodičia. „Preto aj na tých úrovniach verejného života funkcie, ktoré teraz vykonávajú starší predstavitelia našej národnosti, sú v ohrození z hľadiska dorastu, keďže je jedna generácia, ktorá úplne vypadla medzi päťdesiatnikmi a medzi tridsiatnikmi. Bude veľmi ťažké postarať sa o dorast, aby funkcie niekto prevzal,” zdôraznil.

Prvotným cieľom organizácie mladých Slovákov je podľa Kunovaca znova aktivizovať mladých, nejakým spôsobom vzbudiť ich záujem o programy a akcie organizácie a časom z nich vytvoriť aktivistov, ktorí ďalej odovzdávajú tradície a budú sa aktívne podieľať na slovenskom národnostnom živote. Pripomenul, že v roku 2009 sa uskutočnila revitalizácia organizácie, pretože predtým bola aktivita jej členov roky veľmi slabá. „Odvtedy počet aktivistov vzrastá, naše programy sú čoraz viac navštevované a teda už aj verejnosť o nás vie a ráta s nami,” zdôraznil D. Kunovac. Z aktivít vyzdvihol tradičný každoročný futbalový turnaj Dolnozemský pohár s účasťou 120-150 mladých ľudí, ktorí vytvoria osem až desať tímov. Stálymi účastníkmi turnaja sú Slováci z Békešskej Čaby, Slovenského Komlóša, Budapešti, Mlynkov, Černe (Bakoňa) a v posledných rokoch spolupracujú aj s nemeckou mládežou v Maďarsku. „Samozrejme, kladieme veľký dôraz aj na vytváranie identity pomocou rôznych tvorivých dielní, táborov, stretnutí, kde hlavným cieľom je, aby sa mládežníci spoznali a na druhej strane, aby sme niečo aj vytvorili. Spoločne riešime otázky, kto prevezme funkcie v kultúrnych inštitúciách,” uzavrel Dušan Kunovac.

ZDROJ: TASR/fp

FOTO: oslovma.hu

 

Dôležité odkazy:

 

2011http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/149-aktuality1-aktuality1/584-konferencia-ako-alej-slovaci-v-maarsku

2012http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/149-aktuality1-aktuality1/896-konferencia-ako-alej-slovaci-v-maarsku

 

Slováci v Maďarsku:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Slov%C3%A1ci_v_Ma%C4%8Farsku

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/slovaci_v_madarsku/flash1/flash1.htm

http://www.saske.sk/cas/zoznam-rocnikov/2009/1/5854/

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/nazory/159-nazory2-nazory2/1038-a-kormo-bytostne-otazky-slovakov-v-maarsku-i