Igor Furdík na konferencii Matice slovenskej v Martine

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa v dňoch 26.-27. februára 2013 zúčastnil na významnej konferencii, ktorú v Martine zorganizovala Matica slovenská.

Medzinárodná vedecká konferencia s názvom Matica slovenská v národných dejinách, ktorá sa konala pod záštitou Mareka Maďariča, ministra kultúry SR, patrí svojím významom ku kľúčovým projektom organizovaných Maticou slovenskou aj v súvislosti  s rokom jubilea 150. výročia vzniku Matice slovenskej a 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie.

Igor Furdík v rámci programu konferencie vystúpil so svojím príhovorom, v pracovnej časti medzinárodnej vedeckej konferencie  sa prezentovali svojimi referátmi viacerí významní Slováci žijúci v zahraničí tak z krajín Európy ako aj zo zámoria.