Igor Furdík na návšteve medzi Slovákmi v chorvátskej Slavónii

Slováci žijúci v Chorvátsku – v jeho časti Slavónii, zažili v piatok a sobotu 8. a 9. novembra 2013 sviatočné okamihy. Návštevou ich poctila Jeho Excelencia Juraj Priputen, veľvyslanec Slovenskej republiky v Záhrebe, ktorý sem zavítal v prítomnosti Igora Furdíka, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Vzácnych hostí sprevádzal v Jelisavci Andrej Kuric, predseda Zväzu Slovákov v Chorvátsku.

V piatok navštívili hostia v sprievode rímsko-katolíckeho farára  Dura Pardona aj Arcibiskupstvo v Ðakove. Delegáciu prijal generálny vikár Ivan Ćurić, s ktorým hostia hovorili okrem iného aj o možnosti vyslania slovenského kňaza – misionára zo Slovenska do prostredia slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku s rímsko-katolíckym vierovyznaním.  S tým, že by dotyčný kňaz pôsobil vo viacerých dedinách s početným zastúpením slovenskej národnostnej menšiny – Josipovci, Jurjevci, Jelisavci, Markovci, Zokovom Gaji a Míľovciach.  V oblasti vzdelávania najmladšej generácie Slovákov v Chorvátsku sa zasa debata upriamila aj na možnosti vysielania niekoľkých stredoškolákov na klasické gymnázium do Šaštína.  

Delegácia, v ktorej bol Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí zastúpený jeho predsedom Igorom Furdíkom a podpredsedom Petrom Procháckom, navštívila počas piatku a soboty viaceré slovenské obce: Jurjevac, Josipovec, Ústrednú knižnicu Slovákov v Chorvátsku v Našiciach, Zväz Slovákov v Chorvátsku, Slovenské kultúrne centrum a Maticu slovenské Našice, MS Markovec a MS Jelisavec. V piatok večer sa členovia delegácie stretli v priestoroch františkánskeho kláštora v Osijeku v Tvrđe s členmi MS Osijek a zúčastnili sa na slávnostnej vernisáži  výstavy venovanej 1150. výročiu príchodu Cyrila a Metoda na územie dnešného Slovenska a výstavy Košice – európske mesto kultúry 2013. Výstavu pripravilo Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Chorvátsku v spolupráci s predsedom Zväzu Slovákov v Chorvátsku Andrejom Kuricom. Výstavu otvorila JE Juraj Priputen, veľvyslanec SR v Záhrebe. Členovia MS Osijek pripravili v rámci vernisáže krátky kultúrno-umelecký program, prítomným sa na otvorení výstavy prihovorili aj predseda ÚSŽZ Igor Furdík, vicežupan Željko Kraljičak a predseda Zväzu Slovákov v Chorvátsku Andrej Kuric.

Vo fotogalérii uverejňujeme zábery z prijatia JE Juraja Priputena, veľvyslanca SR v Chorvátsku a Igora Furdíka, predsedu ÚSŽZ, v priestoroch Drevenice – kultúrneho stánku Slovákov v Markovci – Našicki.