Igor Furdík na odhalení veľkoobrazu majstra Jána Glózika

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa v stredu 18. marca 2015 zúčastnil na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí na slávnostnom odhalení veľkoobrazu insitného majstra Jána Glózika z Kovačice s názvom 1150 rokov od príchodu sv. Cyrila a Metoda.

Výnimočné dielo – obraz s rozmermi 480 x 250 cm, spoločne s autorom a kovačickým rodákom Jánom Glózikom, predstavujúcim jednu z kľúčových umeleckých osobností súčasnej kovačickej maliarskej školy, odhalil Miroslav Lajčák, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Pri tejto príležitosti šéf rezortu zahraničia SR ocenil Jána Glózika striebornou plaketou za šírenie dobrého mena Slovenska a za prezentáciu vysokej kvality slovenskej kultúry v zahraničí. 

O slávnostnom akte, na ktorom sa zúčastnili veľvyslanci viacerých krajín na Slovensku a ďalší vzácni hostia, podrobnejšie na:

http://www.uszz.sk/sk/stranka/3584/miroslav-lajcak-ocenil-jana-glozika-majstra-kovacickej-insity-striebornou-plaketou-za-sirenie-dobreho-mena-slovenska-v-zahranici